Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Čo zahŕňa perioperačná starostlivosť o pacienta? „Kroky na kontrolu, uchovanie a zveľadenie zdravia, v súvislosti s operáciou“

15.2.2023

Perioperačná starostlivosť, zjednodušene starostlivosť, ktorá sa delí na tri obdobia. Tesne pred operáciou, starostlivosť prebiehajúca počas výkonu a bezprostredne po ňom. Dnes 15. februára je dňom venovaným práve tejto „špeciálnej“ ošetrovateľskej starostlivosti.

„Predoperačná starostlivosť sa začína rozhodnutím o operačnom zákroku ako jednej z možností liečby chirurgického ochorenia pacienta a končí sa transportom a prevzatím pacienta na operačnú sálu,“ definuje pojem perioperačnej starostlivosti námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Mgr. Beáta Králiková. Každý operačný zákrok predstavuje určitý zásah do centrálneho organizmu a je stresujúcim tak pre pacienta, ako aj rodinných príslušníkov. „Z telesného hľadiska, je operácia spojená s určitou záťažou, nebezpečenstvom, je rizikom pre každého pacienta, hovoríme o tzv. operačnom riziku, ktorého hlavná podstata je v riziku vzniku závažných intraoperačných a pooperačných komplikácii,“ vysvetľuje Mgr. Králiková a dodáva, že „hlavnou náplňou ošetrovateľskej starostlivosti v predoperačnom období je prijatie, všeobecné a špeciálne predoperačné posúdenie a najmä príprava pacienta na predoperačný zákrok s cieľom vytvoriť podmienky pre optimálny intraoperačný a predoperačný  priebeh u konkrétneho pacienta.“ Existuje niekoľko typov predoperačnej prípravy, ktoré sa navzájom prelínajú.

Bezprostredná pooperačná starostlivosť predstavuje starostlivosť v prvej hodine po operácii, kedy je jedinec ohrozený vážnymi komplikáciami vyplývajúcimi najmä z účinkov celkovej anestézie. Táto fáza starostlivosti, až do návratu obranných reflexov, spontánneho dýchania a stabilizácie krvného obehu, by mala byť zabezpečená ešte na operačnej sále alebo „dospávacej“ izbe anestéziológom a anestéziologickou sestrou.

Následná pooperačná starostlivosť sa pacientovi poskytuje na bežnej ošetrovateľskej jednotke po stabilizácii celkového zdravotného stavu. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v tomto období je eliminovať riziko vzniku pooperačných komplikácií na minimum a podporiť návrat zdravotného stavu pacienta na optimálnu úroveň. „Sestra v tomto období okrem realizácie ordinácií lekára a skríningových vyšetrení realizuje sesterské intervencie s cieľom uspokojenia potrieb pacienta,“ dodáva na záver námestníčka Mgr. Beáta Králiková.

Späť