Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Zmluvy

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. je nie je povinnou osobou zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Túto povinnosť nám vyplynula iba pri zmluvách, faktúrach a objednávkach spolufinancovaných z Európskych investičných a štrukturálnych fondov - Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. čerpala z Európskych investičných a štrukturálnych fondovtakéto pre projekt "Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19".

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Trvanie projektu: 04/2021 – 02/2022
Schválená výška NFP: 288 517,11 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 320 574,57 EUR

Všetky informácie sú dostupné v Centrálnom registri zmlúv (ďalej ako "CRZ") tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5618661/ a na našom webe: https://nemocnicazlatemoravce.agel.sk/o-nemocnici/projekty-eu/posilnenie-mtk-s-covid-19.html. Ostatné zmluvy, u ktorým nie je nemocnica povinnou osobou, ale sú uzatvorené s povinnými osobami, sú tiež dostupné na CRZ https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_ico=50433946&page=1