Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pacienti, návštevy, verejnosť

Prepustenie pacienta

Prepustenie pacienta z nemocnice

  • Lekár o prepustení, eventuálne o preklade na iné špecializované pracovisko, oddelenie, informuje pacienta a jeho rodinných príslušníkov o plánovanom prepustení najmenej 2 dni pred tým.
  • K prepusteniu sa pripraví kompletná dokumentácia (prepúšťacia správa) s oboznámením termínu kontroly, ordinované lieky a zdravotnícke pomôcky na 3 dni, edukačný materiál o životospráve, diéte, ošetrovateľskej starostlivosti.
  • Po prepustení sa pacient musí s prepúšťacou správou do 3 dní hlásiť u svojho praktického lekára.
  • V deň prepustenia pacient vyúčtuje platbu za nadštandardné zdravotnícke služby. Službukonajúca sestra zabezpečí vydanie šatstva, osobných vecí z úschovy.
  • Odvoz po ukončení hospitalizácie si pacient zabezpečuje sám, v prípade potreby službukonajúca sestra objedná na požiadanie taxík. Podľa stavu a diagnózy pacienta môže lekár, na základe indikačných kritérií daných zákonom, rozhodnúť o potrebe prevozu sanitným motorovým vozidlom.
  •  V deň prepustenia sú pacientovi zabezpečené raňajky.