Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce:

je nemocnica pavilónového typu osadenými v peknom prostredí lesoparku. Od 1.1.2017 pôsobí na poli zdravotnej starostlivosti ako člen skupiny AGEL ako akciová spoločnosť.

Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice, a to s približne 45.000 obyvateľmi, po zániku nemocnice v Novej Bani (31. 7. 2008) čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa.

Zdravotná starostlivosť v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce je zabezpečovaná na súčasných 70 lôžkach, 4 lôžkových oddeleniach, 4 nelôžkových oddeleniach a ŠAS (špecializované ambulancie).

Dôležitým faktom je skutočnosť, že Nemocnica AGEL Zlaté Moravce je v rámci krízového riadenia zaradená ako subjekt hospodárskej mobilizácie, a to na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čo znamená, že a má špecifické úlohy v čase brannej pohotovosti štátu, ako i stave ohrozenia.

Snahou vedenia nemocnice je zachovanie jej činnosti v doterajšom plnom rozsahu, resp. rozšírenia činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

História nemocnice: 

Počiatky mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach siahajú do rokov 1873 až 1875, kedy bola z iniciatívy župného lekára Dr. Ľudovíta Benköa postavená budova župnej nemocnice. Prvým riaditeľom nemocnice bol Dr. Benedikt Lányi. Župná nemocnica disponovala 55-timi lôžkami a ročne v nej bolo hospitalizovaných v priemere 400 pacientov.

Dr. Lányi nemocnicu riadil až do roku 1920, kedy bol vymenovaný nový riaditeľ MUDr. Eugen Vincze. V tomto období dochádza k vybudovaniu operačnej sály, RTG a malého laboratória. Koncom 30tych rokov dvadsiateho storočia dochádza k výstavbe nových pavilónov, ktoré boli dané do užívania v rokoch 1943 a 1944. Po oslobodení Československa v roku 1945 mala nemocnica 185 lôžok na troch oddeleniach.

Povojnový rozvoj znamenal pre nemocnicu rozširovania spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti (nové pôrodnícke oddelenie, ORL, stomatologickú službu a pod.) a výstavbu nových budov (stará poliklinika – bývalý mestský úrad, nová poliklinika a pod.). Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce.