Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pracoviská

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je samostatným základným a interdisciplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré poskytuje anestéziologickú, intenzívnu, resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Chod oddelenia je zabezpečované personálom v súlade s požiadavkami personálneho zabezpečenia v súlade s platným nariadením MZ SR.

Pri poskytovaní liečebnej starostlivosti spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi a zložkami spoločných vyšetrovacích a diagnostických zariadení.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) má:

  • lôžkovú časť
    kde sú liečení a diagnostikovaní najťažšie chorí pacienti so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými základnými životnými funkciami

  • anestéziologickú časť
    zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Obsahom anestéziologickej starostlivosti je predanestetické vyšetrenie, zhodnotenie, prípadne doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestéziologický a operačný výkon, vlastná príprava a podanie anestézie, starostlivosť o chorého v priebehu anestézie, tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránil, alebo minimalizoval výskyt možných komplikácií a súčasne sa vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou je bezprostredná analgetická liečba s cieľom minimalizovať operačnú bolesť.

Oddelenie disponuje anestéziologickou ambulanciu, kde sú počas ambulantných hodín priebežne vykonávané anestéziologické predoperačné vyšetrenia, bez nutnosti včasného objednávania sa. V prípade konzultácie alebo objednávania sa na anestéziologické predoperačné vyšetrenie je potrebné kontaktovať lekára tu https://nemocnicazlatemoravce.agel.sk/zamestnanci-nemocnice/aim.html


Návštevné hodiny:

pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Po návštevných hodinách sú návštevy na oddelení povolené iba po predošlom súhlase primára alebo službukonajúceho lekára. 
Bližšie informácie o návštevách nájdete tu: https://nemocnicazlatemoravce.agel.sk/verejnost/navstevne-hodiny.html