Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pracoviská

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 7:00 - 11:00 hod.
Utorok: 7:00 - 11:00 hod.
Streda: 7:00 - 11:00 hod.
Štvrtok: 7:00 - 11:00 hod.
Piatok: 7:00 - 11:00 hod.

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce nemá pre túto ambulanciu lekárom VÚC pridelený obvod. Primárna starostlivosť vo všeobecnej ambulancii  pre dospelých je koordinovaná zdravotno-sociálna starostlivosť na úrovni prvého kontaktu pacienta so zdravotníckym systémom. Je to súbor činností súvisiaci s podporou zdravia, prevencioum vyšetrovaním, liečením, rehabilitáciou. Všetky úkony rešpektujú bio-psycho-sociálne potreby. Riešime netriedené zdravotné problémy dospelej osoby bez ohľadu na vek, pohlavie alebo iné charakteristiky. Všeobecné lekárstvo je kľúčový medicínsky odbor primárnej zdravotnej starostlivosti. 

AMBULANCIA POSKYTUJE NASLEDOVNÉ SLUŽBY: 

 • komplexná liečebno-preventívna všeobecná lekárska starostlivosť
 • špecifické výkony
 • vyšetrenie CRP (C-reaktívny proteín - zdravotnými poisťovňami odporučené vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby.)
 •  EKG vyšetrenie 
 • odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, ...)
 • odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách
 • diagnostika a liečba v spolupráci s inými odbornými ambulanciami
 • konzultácie - poradenstvo  pri potrebnej intervenčnej liečbe
 • odbery materiálu na hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie
 • ordinácia potrebnej liečby
 • podávanie liečiv 
 • preventívne, povinné aj nepovinné očkovania
 • zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, plavidiel, SBS  aj iné potvrdenia o zdravotnom stave
 • zdravotná spôsobilosť na držanie strelnej zbrane a streliva
 • zákonné preventívne prehliadky
 • vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania
 • vyšetrenia na zdravotné preukazy
 • návštevná služba  po predchádzajúcom dohovore s lekárom
 • konziliárne výkony v rámci nášho zdravotného zariadenia

V prípade potreby vystavenia receptu nás prosím kontaktujte v čase od 12:30 do 14:00 hodiny telefonicky na čísle 037/ 6905 276.  

Ďakujeme za pochopenie.

Kontakty:

037/ 6905 276
vseobecna.ambulancia@nzm.agel.sk
bývalá budova RZP

Personál:

Lekár:
MUDr. Ladislav Solčiansky

Sestra:
Iveta Kocianová