Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pacienti, návštevy, verejnosť

Duchovné služby

Zabezpečenie duchovných (spirituálnych) služieb pre pacientov: 

  1. Pacient alebo príbuzný má možnosť požiadať službukonajúci personál na lôžkovom oddelení o zabezpečenie návštevy duchovného u lôžka pacienta. V prípade nezvratného zdravotného stavu pacienta môže zdravotnícky pracovník ponúknuť najbližším príbuzným návštevu duchovného.
  2. Personál, na základe požiadania pacienta alebo príbuzného, sa telefonicky skontaktuje s Kongregáciou bratov tešiteľov z Gethseman zo Zlatých Moraviec alebo s akýmkoľvek farským úradom požadovaným pacientom, s ktorým sa dohodnú na termíne návštevy u pacienta. 
  3. Telefonický kontakt na spolupracujúcich rehoľníkov z Kongregácie bratov tešiteľov sa nachádza na každom lôžkovom oddelení. 
  4. Návšteva duchovného na lôžkovom oddelení nemocnice pri lôžku pacienta môže byť realizovaná len na základe slobodného a výslovného požiadania pacienta, či rodiny a za podmienky dodržania hygienicko-epidemiologického režimu oddelenia.
  5. Ak si rodina alebo sám pacient vyžaduje prítomnosť duchovného iného vierovyznania/duchovného podľa vlastného výberu, má právo osloviť ho a požiadať o návštevu, na základe vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady.
  6. V prípade potreby je pre pacientov v pavilóne interných disciplín na 2. poschodí zriadená kaplnka. Bohoslužby sa konajú každý sobotu v doobedňajších hodinách. Služba je spojená aj návštevou duchovného pri lôžku pacienta na oddeleniach a na požiadanie pacienta duchovný zabezpečí aj svätú spoveď. 
  7. Pre pacientov a klientov nemocnice je v lesoparku nemocnice vybudovaná kaplnka aj v exteriéry s možnosťou posedenia.  

Kontakt na duchovného z Kongregácie bratov tešitašov z Gethseman v Zlatých Moravciach:

Duchovné služby pacientovi v zmysle vyššie uvedeného na požiadanie pacienta alebo príbuzného zabezpečí páter Cyril, kontaktné tel. číslo: 0901 716 780, alebo akéhokýkoľvek duchovný vyžiadaný pacientom.