Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pacienti, návštevy, verejnosť

Odporúčanie pre pacientov na podporu liečby

Odporúčania pre pacientov:

Každé oddelenie má svoj vlastný prevádzkový poriadok, s ktorým budete pri prijatí na oddelenie oboznámení.

Jednotné ukazovatele pre všetky lôžkové oddelenia:

  1. Budíček medzi 5.00 až 6.00 hod. a následné meranie teploty, ranná toaleta, úprava postelí, podávanie liekov, vizita.
    Rannú toaletu imobilných pacientov vykonávajú sestry a ošetrovatelia, zatiaľ čo mobilní ju vykonávajú samostatne. Počas lekárskej vizity budete oboznámený/á s vyšetreniami, ktoré v ten deň absolvujete.
  2. Dopoludňajšie aktivity pacienta sú špecializované vyšetrenia, operácie, preväzy a zákroky. Váš prevoz medzi jednotlivými oddeleniami je zabezpečený s doprovodom sanitára. Prevoz pacienta na špecializované odborné vyšetrenia mimo areálu nemocnice je zabezpečený prostredníctvom Dopravnej zdravotnej služby.
  3. Obed podávame v čase od 12.00 do 13.00 hod. Váš jedálny lístok je zostavený s ohľadom na váš zdravotný stav diétnymi sestrami.  Konzumáciu domácej stravy a nápojov je vhodné prekonzultovať s ošetrujúcim lekárom.
  4. Popoludňajší odpočinok sa začína o 13.00. Tento čas sa snažte využiť na odpočinok s ohľadom na spolupacientov.
  5. Vaši príbuzní vás môžu navštíviť počas návštevných hodín. Návštevy mimo návštevných hodín môže povoliť len primár alebo službukonajúci lekár oddelenia. Počas teplých slnečných dní, samozrejme, ak vám to zdravotný stav umožňuje, môžete svoju návštevu prijať v nemocničnom parku.
  6. Večera je od 18.00 hod. a po nej nasleduje večerná vizita.
  7. Nočný kľud sa začína od 22.00 hod. Ak sa v noci vyskytne nejaký problém, volajte prosím službukonajúcu sestru prostredníctvom signalizačného zariadenia.