Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov - Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Trvanie projektu: 04/2021 – 02/2022
Schválená výška NFP: 288 517,11 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 320 574,57 EUR


Cieľom projektu bolo:

  • posilniť kapacitu žiadateľa v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19

Predmetom projektu bolo:

  • obstaranie medicínskych prístrojov, zdravotníckej techniky a IKT vybavenia, ktoré prispeli k skráteniu času reakcie nemocnice na enormný nárast ochorenia COVID-19

Aktivity projektu:

  • vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
  • vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií,
  • ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Projekt bol zameraný na zlepšenie schopnosti poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť cieľovej skupine pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19, resp. pacientom so suspektnými príznakmi na ochorenie COVID-19.

Miestom realizácie projektu bolo:

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
Ul. Bernolákova 4  
953 01 Zlaté Moravce


 

Zmluvy a Objednávky:

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Sterilizácia, Mobilný RTG prístroj a celotelový USG - Časť 1. Sterilizácia

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Sterilizácia, Mobilný RTG prístroj a celotelový USG - Časť 2. Mobilný RTG prístroj

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Sterilizácia, Mobilný RTG prístroj a celotelový USG - Časť 3. Celotelový USG

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Dezinfikovateľné lavice

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Anesteziologický prístroj

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Vybavenie MOM a OOPP - Časť 1. IKT

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Vybavenie MOM a OOPP - Časť 2. Lehátka

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Vybavenie MOM a OOPP - Časť 3. Germicídny žiarič

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Vybavenie MOM a OOPP - Časť 4. Defibrilátor

 

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia

COVID-19 - Vybavenie MOM a OOPP - Časť 5. OOPP