Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Napísali ste nám

Poďakovanie

11.8.2020

Milí lekári, sestričky, sanitári, záchranári a ostatní zamestnanci zlatomoraveckej nemocnice,

chceli by sme Vám vyjadriť úprimné poďakovanie za starostlivosť o nášho otca M. R., ktorý nás nedávno opustil. Ťažko by sme teraz zrátali počet jeho hospitalizácií na rôznych oddeleniach Vašej nemocnice, no bolo ich naozaj neúrekom. S chorobami srdca, ciev, obličiek a ďalších ochorení bojoval neuveriteľných 26 rokov. Mal neskutočnú vôľu žiť a byť tu pre nás. Aj keď v posledných rokoch bol už veľmi slabý, bol príjemným spoločníkom svojej manželke, trom deťom a piatim vnúčatám. Jeho choré srdiečko napokon dotĺklo po 10 dňoch v umelom spánku v júli 2020 na oddelení Klinickej a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici v Nitre. 

Na tom, že sa dožil 69 rokov máte obrovskú zásluhu aj Vy. Sme Vám za to nesmierne vďační. 

Smútiace rodiny R., K. a M. 


Poďakovanie

7.7.2020

Vážený pán predseda predstavenstva,

dňa 1.júla som podstúpila plánovanú operáciu žlčníka v Nemocnici v Zlatých Moravciach. Operoval ma pán doktor MUDr. Dvonč. Týmto mailom by som sa chcela úprimne poďakovať celému tímu pod vedením pána primára MUDr. Hanzela, všetkým sestričkám, opatrovateľkám, opatrovateľom, upratovačkám, kuchárkam... Proste celému tímu za ich profesionalitu, ľudskosť a nesmiernu obetavosť v starostlivosti o pacientov. Moje poďakovanie patrí aj pani primárke MUDr. Dekrétovej, taktiež za jej nesmiernu ľudskosť.

S úctou Mgr. K.P.


Poďakovanie primárovi chirurgického oddelenia

17.4.2020

Vážený pán primár,

dňa 13. apríla 2005 ste stál na čele tímu, ktorý u mňa vykonal operáciu tumoru na hrubom čreve. Mal som vtedy necelých 43 rokov. Vzhľadom na okolnosti Vám touto cestou ďakujem za 15 plnohodnotných rokov života. Prajem Vám pevné zdravie, veľa pracovných úspechov a radosť z rodiny, akú môžem aj vďaka Vám prežívať už 15 rokov.

S pozdravom

Ľ. H.


Poďakovanie

26.9.2019

Vážené vedenie Nemocnice,

aj keď v srdci máme veľký smútok a žiaľ, dovoľte mi v mene našej rodiny Hritzovej poďakovať pani primárke interného oddelenia MUDr. Márii Končálovej za jej láskyplný prístup a profesionalitu, ochotu vždy pomôcť  pri liečbe našej chorej maminy, ktorá posledné mesiace života dosť často strávila na jej oddelení. Je to pani primárka s veľkým srdcom, ktorých je v dnešnej dobe veľmi, veľmi málo. S veľkou úctou a vďakou jej ďakujeme, že robila maximum pre jej záchranu. Ďakujem aj za to, že nám umožnila navštevovať ju mimo návštevných hodín.

Tak isto chcem poďakovať všetkým sestričkám Interného oddelenia a j Jednotky intenzívnej starostlivosti za obetavosť, starostlivosť, láskavý prístup, povzbudivé slová k nám, aj k našej mamine.  Ďakujem sestričke pani Márii Horvátovej za veľkú pomoc a podporu. S veľkou úctou a vďakou sa skláňam pred sanitárkou pani Katarínou Síglovou, ktorá do svojho poslania, pomáhať druhým, vkladá to najdôležitejšie a tým je srdce.

Tiež chcem poďakovať pani primárke z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Jarmile Dekrétovej a kolektívu sestier, kde naša mamina strávila posledné dni života, za ich veľkú snahu pomôcť.

A Vám, ako vedeniu nemocnice a nám ako pacientom, prajem viac takýchto lekárov a sestier, pre ktorých je pacient na prvom mieste a robia pre neho maximum.

S úctou rodina Hritzová, Zlaté Moravce - Prílepy


Poďakovanie internému oddeleniu

10.9.2019

Vážené vedenie nemocnice,

začiatkom septembra som bola hospitalizovaná na internom oddelení vášho zdravotníckeho zariadenia. So zdravotnou starostlivosťou som bola veľmi spokojná. Vyslovujem slová vďaky pani primárke MUDr. Márii Končálovej za profesionálny a veľmi ľudský prístup. Ďakujem i sestričkám za ústretovosť a milý prístup a tiež i ostatnému zdravotníckemu personálu. Bolo vidieť, že v kolektíve panuje veľmi dobrá pracovná klíma, ktorá je veľmi dôležitá pri liečbe pacientov. Ešte raz srdečná vďaka a veľa úspechov pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti.

S pozdravom A. Č.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

22.8.2019

Vážené vedenie nemocnice, 

Vážený pán primár MUDr. Hanzel,

dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou úprimne poďakoval, že počas mojej hospitalizácie na chirurgickom oddelení sa lekári, sestry ako aj ostatný zdravotnícky aj nezdravotnícky personál,  pod vedením pána primára MUDr. Hanzela choval voči mne veľmi ľudsky, príjemne a milo. Zároveň chcem vyzdvyhnúť vysoko odborné poskytnutie zdravotnej starostlivosti  jak na oddelení, tak aj na chirurgickej ambulancii Vášho zdravotného zariadenia.

Ešte raz veľmi  pekne ďakujem za ľudský ako aj odborný prístup zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov chirurgického oddelenia. 

D.K.


Poďakovanie

13.8.2019

Vážené vedenie nemocnice, 

touto cestou by som chcela veľmi pekne poďakovať vedúcej sestre Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia MUDr. Polákovej a zdravotnej sestre p. Letkovej za ich profesionálny prístup a starostlivosť. Postavili na opäť na nohy, za čo im veľmi pekne ďakujem. 

BL zo Zlatých Moraviec 


Ďakovný list oddeleniu vnútorného lekárstva

4.6.2019

Vážené vedenie nemocnice,

dovoľte nám týmto listom poďakovať sa za príkladnú starostlivosť o nášho otecka počas hospitalizácie na oddelení vnútorného lekárstva, pod vedením pani primárky MUDr. Márii Končálovej. Konkrétne sa chceme poďakovať aj veľmi starostlivému a ochotnému ošetrujúcemu pánovi doktorovi Feketemu, ktorý príkladnou, profesionálnou a obetavou prácou sa o nášho otecka staral. Máme za to, že urobil pre neho všetko, čo sa len dalo urobiť. Počas našich denných návštev sme pociťovali, že sa rovnakou mierou sa určite staral i o ostatných pacientov.

Veľa fyzických, psychických i morálnych vlastností, ktoré sú potrebné pre výbornú a statočnú opateru o chorých pacientov sme pociťovali i od starostlivých sestričiek a sanitárov. Vnímali sme ich obetavosť, trpezlivosť a starostlivosť, zároveň sme si uvedomovali, že my by sme mu doma nemohli poskytnúť takú opateru, akú v tej dobe potreboval.

Ešte raz ďakujeme p. doktorovi Feketemu, ktorý sa príkladne, poctivo a profesionálne staral o nášho otecka až do poslednej chvíle života. Vďaka patrí aj sestričkám a ošetrujúcemu personálu. Áno, iba človek, ktorý je odkázaný na pomoc iných, vie uznať ich prácu. Navštevovali sme ho každodenne a ani raz sa nestalo, že by nám niekedy odmietli odpovedať na naše otázky a prosby. Vždy boli ochotní a starostliví. Boli sme veľmi spokojní s odbornou starostlivosťou a ľudským prístupom pani primárky, pána doktora Feketeho, zdravotníkov i ostatných, na ktorých sme zabudli.

Ešte raz úprimne ďakujeme a prajeme všetkým, ktorí svojou niekedy i nadľudskou prácou robia chorým pacientom veľkú službu. Sú obetaví, trpezliví, citliví a popritom veľmi profesionálni. Len človek odkázaný na pomoc v chorobe a utrpení vie pochopiť a oceniť ich prácu. Všetkým patrí to najvzácnejšie a najčarovnejšie slovo dnešnej doby, slovo, ktoré je mottom sestričiek na tomto oddelení , slovo - ď a k u j e m e.

Pretože náš otecko to už oceniť nemôže, robíme to vďačne za neho.

 

Súrodenci M. H. a J. H.


Ďakovný list CHIR - A.Č.

3.5.2019

Milý zdravotnícky personál,

v mesiaci marec som bola hospitalizovaná na Vašom oddelení. So starostlivosťou celého zdravotníckeho personálu som bola veľmi spokojná. Vyslovujem slová vďaky pánovi primárovi, všetkým lekárom, sestričkám, asistentom, sanitárom za ústretový, milý a profesionálny prístup.

Vašu prácu si veľmi vážim, pretože si vyžaduje veľa fyzických, ale i psychických síl. Preto Vám pri vykonávaní Vášho náročného povolania želám veľa úspechov a hlavne trpezlivosti pri práci s pacientmi.  

S pozdravom 

A.Č. 


Ďakovný list CHIR - M.K.

2.5.2019

Vážené vedenie nemocnice,

chcem sa veľmi pekne kolektívu chirurgického oddelenia nemocnice v Zlatých Moravciach poďakovať za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Zvlášť moja vďaka patrí pánovi primárovi MUDr. Jozefovi Hanzelovi, ktorý ma operoval a MUDr. Farkasovi, ktorý pri mojej operácii asistoval. Pod vedením pána primára na celom oddelení panuje profesionalita, srdečnosť a úprimnosť.

Poďakovať sa chcem lekárom, sestričkám, sanitárkam sanitárom aj upratovačkám za príjemnú, priam rodinnú atmosféru, ktorá na oddelení dominuje. Prajem Vám do ďalších rokov veľa úspechov v pracovnom aj v osobnom živote a veľa, veľa spokojných klientov.

M.K.

 


Poďakovanie chir, rtg

28.3.2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poďakovať celému oddeleniu chirurgie pod vedením primára MUDr. Hanzela  za príkladnú a profesionálnu starostlivosť pri hospitalizácií mojej mamičky. Tiež sa chcem poďakovať MUDr. Horniakovej za jej profesionalitu.

A. L. - dcéra

 


Poďakovanie

4.3.2019

Vážené vedenie nemocnice,

veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom "Objatie tónov", ktoré sme aj vďaka Vašej pomoci už deviatym rokom usporiadali v nedeľu 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach. Tohto podujatia sa zúčastnili mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska. Potešili ste mnoho hendikepovaných detí.

Benefičnú akciu navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení 4 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov.

 

S úctou a prianím príjemného dňa zostáva    

Občianske združenie Milan Štefánik 


Ďakovný list OLV

26.2.2019

Vážený pán riaditeľ,

 

pred pár dňami som bol do Vašej nemocnice prevezený z krajského centra Nitra po infarkte, na oddelenie vnútorného lekárstva.

Chcem sa poďakovať pani primárke MUDr. M. Končálovej za vynikajúci profesionálny a ľudský prístup, výbornú starostlivosť a trpezlivosť. Tiež sa touto cestou chcem poďakovať kolektívu lekárov, zdravotných sestier a ostatnému personálu oddelenia, pod vedením pani primárky, za ústretovosť a trpezlivosť. 

 

Ing. K.P.


Ďakovný list CHIR

5.12.2018

Do Zlatomoraveckej nemocnice som bol privezený RZP po dopravnej autonehode krátko po 4,00 hodine rannej. Službukonajúci lekár MUDr. Krausko ma po základnom vyšetrení so suverénnou profesionalitou  perfektne a bezbolestne ošetril. Počas štvordňovej hospitalizácie som sa pri ranných i večerných vizitách stretával s príkladnou ústretovosťou celého kolektívu, pod vedením primára MUDr. Hanzela, a z nej vyplývajúcej bezvýhradnej starostlivosti nielen o mňa ale aj o ostatných pacientov. Na záver môjho listu mi pán primár dovoľte, aby som sa Vám, ako aj pánovi MUDr. Krauskovi a celému kolektívu zdravotníckeho personálu, osobitne a úprimne poďakoval za príkladnú a snaživú prácu pri záchrane môjho života. Bol som svedkom toho, ako aj v zložitých podmienkach, v ktorých sa slovenské zdravotníctvo nachádza, je záchrana ľudského života na prvom mieste.

Ešte raz, pán primár, úprimná vďaka.

L.L., Nitra


Ďakovný list interné odd.

6.11.2018

Vážený pán riaditeľ,

vyjadrujem poďakovanie zdravotníckemu personálu interného oddelenia Nemocnice v Zlatých Moravciach pod vedením primárky MUDr. M. Končálovej a vrchnej sestry Bc. T. Melencovej za profesionálnu a humánnu starostlivosť o manžela. Počas hospitalizácie dostal odbornú liečbu od lekárov, zdravotných sestier, ošetrovateliek a sanitára, ktorí mu popri fyzicky, psychicky a časovo náročnej práci poskytli potrebnú terapiu, zmiernili bolesť, ošetrili rany, slovne povzbudili a pomohli mu dôstojne dokončiť púť života. 

 

Ďakujeme v mene manželky s dcérami z Kozároviec.        


Ďakovný list chirurgia

30.8.2018

Vážený pán riaditeľ,

pred tromi týždňami vo Vašej nemocnici operovali manžela. Len človek v ohrození zdravia si vie uvedomiť, ako je dôležité mať pri sebe ľudí, ktorí si vedia odborne zastať svoju prácu, lekárov, sestier a pomocného personálu.

Preto mi dovoľte, aby som v mene svojom ako aj v mene môjho manžela poďakovala za veľmi odborný a erudovaný prístup Vašim zamestnancom z chirurgického oddelenia pod vedením primára MUDr. Jozefa Hanzela, zástupcovi primára MUDr. Jánovi Horňákovi a MUDr. Andrejovi Krauskovi, vedúcej sestre Mgr. Beáte Králikovej a ostatným lekárom, sestrám a  pomocnému personálu, MUDr. Jarmile Dekrétovej z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a MUDr. Nine Horniakovej z oddelenia rádiológie. Ochota, láskavý prístup a profesionalita na týchto oddeleniach Vám robia dobré meno.

Prajem Vám, aby Vaša nemocnica naďalej zachraňovala životy a poskytovala občanom kvalitné služby.

K.I. 


Ďakovný list chir. odd.

3.7.2018

Poďakovanie za starostlivosť o pacientku.

Touto cestou sa chcem poďakovať MUDr. Jozefovi Hanzelovi, primárovi chirurgického oddelenia vo Vašej nemocnici, že sa príkladne a profesionálne postaral o moju matku. Na chirurgickom oddelení bola hospitalizovaná kvôli zhoršeniu jej zdravotného stavu. Vďaka rýchlemu zásahu a profesionálnemu prístupu celého kolektívu tohto oddelenia sa jej zdravotný stav opäť stabilizoval.

Ďakujem ešte raz za poskytnutú starostlivosť.

S úctou a vďakou 

JČ.

 


Ďakovný list FBLR

19.4.2018

Vážené vedenie Nemocnice Zlaté Moravce a.s.

Touto cestou by som chcel vysloviť poďakovanie vedúcej lekárke Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia MUDr. Polákovej, ako aj rehabilitačným sestrám pod vedení p. Sučkovej, ktoré so mnou vykonávali   rehabilitačné úkony po operácii môjho ramena. 

Na oddelení sa dodržuje časový harmonogram, sestry vykonávajú svoju prácu vysoko profesionálne a správali sa ku mne príjemne a s epmatiou. Taktiež si cením, že mi vychádzali  v ústrety, aj keď som z osobných dôvodov nemohol niekedy dodržať harmonogram rehabiliácie. 

Vďačný pacient S.H.

 


Ďakovný list Hosťovce

20.3.2018

List adresovaný Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratisalva a Nemocnici Zlaté Moravce a.s.:

Rozhodol som sa napísať ďakovný dopis potom, čo som bol hospitalizovaný v nemocici v Zlatých Moravciach. Teraz je "IN" často len kritizovať zdravotníctvo a často aj bezdôvodne, lebo však to robia aj iní.

Na chirurgicom oddelení mi robili operácu,  mal som pruh - prievrž. Bol som vysoko spokojný s odbornou starostlivosťou, ale aj s ľudským prístupom ku mne, ale aj k iným pacientom. Mňa operoval primár oddelenia a patrí mu moja vďaka. Chcem sa poďakovať aj za ľudský prístup k pacientom či už pri vizite, ale aj počas dňa, viackrát denne sa prišiel po izbách a pospytoval sa pacientov či nemajú nejaké zdravotné problémy. Je tam aj výnikajúci kolektív sestier, pod vedením vedúcej sestry. Veľká vďaka patrí aj im. Iste, nájdu sa všade problémy, vždy sa dá zlepšovať daný stav, ale to, čo môžu, robili lekári aj sestry navysokej odbornej a morálnej úrovni. Možno nový majiteľ bude viac investovať do zariadení budov a zdravotnej techniky. 

Prajem Vám veľa spokojných pacientov.

Podobný dopis píšem aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - Bratislava.

S pozdravom

pacient M.S. Hosťovce

 


Ďakovný list p. Antónie

20.3.2018

Volám sa Antónia a prišla som na peráciu do Vašej nemocnice z Nitry.

Nedalo mi, aby som nenapísala pár pekných slov o Vašej nemocnici.

Prvý dojem môj nebol až taký dobrý, čo sa týka vybavenia, ale potom nastal veľký zvrat. Čo sa týka personálu, bola som veľmi prekvapená. Prístup sestričiek a pšetrpvateľov na 1*. Veľmi sú milí, ochotní, to sa mi ešte  v Nitrianskej nemocnici nestalo !!! A to nehovorím o dôslednosti lekárov,  hlavne pani primárke oddelenia anestéziológie a intenzívnej mediíny.

Veľmiá pekne im všetkým ďakujem za starostlivosť!!! Takýto personá by sme ocenili aj v našej nemocnici. Ešte raz vemi pekne ďakujem!

pacientka Antónia

 


Ďakovný list pacientky z Nitry

27.7.2017

Ďakovný list pacienta ošetreného kolektívom chirurgického oddelenia:

 

Veľké poďakovanie za vysoko profesionálny a odborný prístup primárov, pánov doktorov a ostatného zdravotného personálu, ktorí mali ku všetkým pacientom v zariadení Nemocnica Zlaté Moravce a.s. 

pacientka z Nitry 

 


Ďakovný list Choča

26.6.2017

Vážené vedenie nemocnice,

touto cestou by som sa veľmi rada poďakovaala personálu OAIM, predovšetkým pani primárke MUDr. Jarmila Dekrétovej a pani vrchnej sestre p. Špekovej za poskytnutie veľmi dobrej zdravotnej starostlivosti počas 1-dňového zákroku pri extrakcii zubov, vykonanej v celkovej anestézii na oddelení OAIM dňa 20.06.2017.

Moja srdečná vďaka patrí aj ostatným sestričkám, ktoré mali v tento deň službu. Všetkým veľmi pekne ďakujem za ich profesionálny a ľudský prístup.

Prajem celej Nemocnici veľa spokojných pacientov. 

Vďačná pacientka Veronika