Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých

Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom na 12 lôžkach, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, a ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabiltáciu a nácvik bežných denných činností. Chod ODCH je zabezpečovaný 3 internými lekármi nemocnice.

Na oddelenie sa prijímajú pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, u ktorých možno vplyvom ďalšej liečby dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta, priemerne činí 21 dní.

Na oddelení dlhodobo chorých sú príjmy plánované po predchádzajúcom dohovore s primárom oddelenia alebo ním povereným lekárom. Pacientov prijímame na základe odporučenia praktického lekára, odborného lekára a ako preklady z iných lôžkových oddelení.

Na oddelení pracujú pod vedením primárky MUDr. Márie Končálovej kvalifikovaní lekári, erudované sestry, zdravotnícky asistenti a sanitári, ktorí spolupracujú s fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Oddelenie má nepretržitú prevádzku a lekársku starostlivosť mimo pravidelného pracovného časuzabezpečuje služnukonajúci lekár oddelenia vnútorného lekárstva.

Na oddelení dlhodobo chorých je možný pobyt v ústavnej starostlivosti aj na vlastnú žiadosť (bez odporúčania lekára), a to za účelom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou tejto hospitalizáce je i rehabilitácia a nácvik denných činností. Takúto starostlivosť vykonávajú sestry a pomocní zdravotnícki pracovníci. Tento pobyt je však spoplatnený (viď. CENNÍK platených zdravotných výkonov a služieb ZZ: Nemocnica AGEL Zlaté Moravce).

Lôžka oddelenia dlhodobo chorých má naše zdravotné zariadenie zazmluvnené pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ZP Union ako aj pre klientov Dôvera ZP. 

 

Návštevné hodiny

pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Mimo návštevných dní sú návštevy povolené so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.