Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých

Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom na 25 lôžkach, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, a ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabiltáciu a nácvik bežných denných činností. Chod ODCH je zabezpečovaný internými lekármi nemocnice. Primárka OVL je špecializovaným lekárom II. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo a s atestáciou v odbore hematológia a transfúziológia.  

Na oddelenie prijímame pacientov s chronickými chorobami bez rozdielu veku, zvyčajne bez čakacej lehoty, u ktorých možno vplyvom ďalšej liečby dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta.

Na oddelení dlhodobo chorých sú príjmy plánované po predchádzajúcom dohovore s primárom oddelenia alebo ním povereným lekárom. Pacientov prijímame na základe odporučenia praktického lekára, odborného lekára a ako preklady z iných lôžkových oddelení. Čakacia lehota je individuálna v závislosti od stavu pacienta. V prípade konzultácie hospitalizácie alebo liečby sa prosím obráťte priamo na primárku oddelenia tu https://nemocnicazlatemoravce.agel.sk/zamestnanci-nemocnice/odch/mudr.maria-koncalova.html

Na oddelení pracujú pod vedením primárky ostatní kvalifikovaní lekári, erudované sestry, zdravotnícki asistenti a sanitári, ktorí spolupracujú s konziliárnymi lekármi nemocnice, fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Oddelenie má nepretržitú prevádzku a lekársku starostlivosť mimo pravidelného pracovného času zabezpečuje služnukonajúci lekár oddelenia vnútorného lekárstva a ODCH.

Na oddelení dlhodobo chorých je možný pobyt v ústavnej starostlivosti aj na vlastnú žiadosť (bez odporúčania lekára), a to za účelom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou tejto hospitalizáce je i rehabilitácia a nácvik denných činností. Takúto starostlivosť vykonávajú sestry a pomocní zdravotnícki pracovníci. Tento pobyt je však spoplatnený (viď. CENNÍK platených zdravotných výkonov a služieb ZZ Nemocnica AGEL Zlaté Moravce https://nemocnicazlatemoravce.agel.sk/o-nemocnici/dokumenty.html).

Lôžka oddelenia dlhodobo chorých má naše zdravotné zariadenie zazmluvnené pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ZP Union ako aj pre klientov Dôvera ZP. 


Návštevné hodiny

pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Mimo návštevných dní sú návštevy povolené so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.
Bližšie informácie o návštevách nájdete tu: https://nemocnicazlatemoravce.agel.sk/verejnost/navstevne-hodiny.html