Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pacienti, návštevy, verejnosť

Aktuálne informácie COVID-19

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice,

v dôsledku epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako aj ošetrujúceho personálu, si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie protiepidemických opatrení zavedených v našom zdravotníckom zariadení.


NÁVŠTEVY A SPRIEVOD PACIENTA:

Z dôvodu nepriaznivého vývoja lokálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 platí v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce s účinnosťou od 08. 07. 2022 až do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Návštevy sú povolené:

 • k pacientom, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, k ťažko chorým a zomierajúcim pacientom,
 • k dlhodobo hospitalizovaým pacientom s predpokladom viac ako 14-dňovej hospitalizácie,
 • kňazom za účelom podávania sviatostí a ostatným duchovným,

Vyhradený čas pre zabezpečenie osobných potrieb hospitalizovaným pacientom je denne v čase od 15:00 do 16:00 hod., kedy môžu príbuzní odovzdať veci službukonajúcemu personálu na oddelení.

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie protiepidemických opatrení zavedených v prospech zdravia našich pacientov a vašich rodinných príslušníkov.


ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA:

 • vstup do nemocnice je povolený iba s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) s použitím respirátora FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím,
 • pri vstupe do nemocnice si dezinfikujte ruky,
 • dodržiavajte respiračnú hygienu (používajte jednorazové vreckovky, sáčky na odhadzovanie použitých vreckoviek do košov, následne vykonajte dezinfekciu rúk).

PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ OPERAČNÉ VÝKONY:  

 • hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 • pri príjme pacienta na plánovanú operáciu požadujeme preventívne testovanie na COVID-19 (Ag test, ktorý zabezpečí ZZ),
 •  indikácia na testovanie pacienta je plne v kompetencii lekára v závislosti od závažnosti zdravotného výkonu alebo existujúcich klinických príznakov ochorenia COVID-19,
 • pre sprevádzajúce osoby, ktoré budú hospitalizované spolu s pacientom, platia rovnaké podmienky ako pre pacienta.

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA A AMBULANTNÁ LIEČBA:

 • ambulancie ordinujú v stanovených ordinačných hodinách,
 • vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 • vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu alebo jeho prekrytím,
 • v prípade príznakov možného ochorenia COVID-19 je plne v kompetencii lekára požadovať vykonanie testu na COVID-19, testovanie Ag testom bude zabezpečené priamo v našom ZZ (v ambulancii alebo určenom mieste),
 • v prípade, že budete v plánovanom termíne vyšetrenia v izolácii pre COVID-19 alebo budete v karanténe po úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou, budete preobjednaný na iný termín, ak to Váš zdravotný stav umožňuje. V prípade, že bude Vaše vyšetrenie neodkladné, lekár zabezpečí protiepidemické opatrenia s použitím predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a určí postup Vášho vyšetrenia.

ĎAKUJEME VÁM ZA REŠPEKTOVANIE A DODRŽIAVANIE PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ V NAŠOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ.