Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - lôžkové oddelenie

Nemocnica AGEL Moravce v rámci rozšírenia spektra zdravotnej starostlivosti od septembra 2021 prevádzkuje desať lôžok pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu a intenzívnu fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť.

Lôžka sú vyčlenené na Oddelení dlhodobo chorých Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a určené sú pre pacientov, ktorých závažné diagnózy si vyžadujú systematickú a intenzívnu odbornú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť. Prevažne ide o pacientov s ochoreniami mozgu a miechy vrátane ťažkých poúrazových stavov, po cievnych mozgových príhodách, ale aj s diagnózou skleróza multiplex, degeneratívnymi ochoreniami. Odbornú starostlivosť v tomto smere vyžadujú aj ťažšie pooperačné stavy, či pacienti po komplikovaných fraktúrach.

Oddelenie je zazmluvnené so všetkými zdravotnými poisťovňami.
 

Kontakty:

Ambulancia
037/6905 353
Sestry
037/6905 341
interne@nzm.agel.sk
II. poschodie vľavo v pavilóne interných disciplín (ODCH)