Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Ochrana osobných údajov, nenahraditeľná súčasť nielen pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 28. január je dňom ochrany osobných údajov

27.1.2023

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dbá nielen na kvalitu poskytovanej starostlivosti s erudovaným personálom, ale i na ochranu osobných údajov tak pacientov a klientov nemocnice, ako aj jej zamestnancov.

Ochrana osobných údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd a spadá ako pod Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 platného od roku 2018, tak aj pod slovenské právne predpisy upravujúce práve túto oblasť. Európsky deň ochrany osobných údajov si každoročne pripomíname 28. januára.

Nemocnica spracúva osobné údaje najmä v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nemocnica spracováva, sú nanajvýš citlivé informácie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Slúžia na identifikáciu dotyčnej osoby. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom. Nariadenie tiež vymedzuje údaje, ktoré nemocnica spracovávať nemôže z dôvodu zásahu do ochrany ľudských práv, ako je sexuálna orientácia, vierovyznanie, politické názory či členstvo v odborových zväzoch. osobné údaje spracúva po dobu trvania účelu a uchováva ich na nevyhnutne potrebný čas v súlade so zákonom. „Monitorovaním spracúvania osobných údajov a poskytovaním informácií a poradenstva zamestnancom nemocnice, spracovávajúcim osobné údaje v nemocnici, je poverená nadriadená zodpovedná osoba určená skupinou AGEL“, hovorí riaditeľa Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková. V prípade potreby sú všetky informácie dostupné na webovom sídle zlatomoravskej nemocnice a dotknuté osoby sa môžu obrátiť na zodpovednú osobu prostredníctvom emailu dpo@agel.sk.

Každý občan má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, taktiež na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Ochrana zamedzuje zneužívaniu v neprospech danej osoby. Hlavnou úlohou je dohľad nad spracovaním a využívaním osobných údajov, ktorý nemocnica zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy.

Späť