Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Zdravotníci Nemocnice AGEL Zlaté Moravce si aj tento rok prevzali ocenenie z rúk primátora

29.6.2022

V obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach sa včera uskutočnilo slávnostne oceňovanie vybraných zdravotníckych pracovníkov, ktorí si z rúk primátora Zlatých Moraviec prevzali cenu. Ide o najvýznamnejšie uznanie zdravotníkov regiónu, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju zdravotníctva a sociálnych služieb za rok 2021.

Laureáti slávnostného ocenenia boli navrhnutí na základe odporúčania Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a od obyvateľov mesta. Z rúk primátora mesta Zlaté Moravce PhDr. Dušana Husára si dve zamestnankyne nemocnice prevzali plaketu v kategórii lekár a v kategórii sestra.

 ,,Sme nesmierne hrdí na svojich kolegov. Znovu sa potvrdilo, že lekári, sestry i zdravotnícky personál sú tými najdôležitejšími, pretože život a zdravie nie je nahraditeľné,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr Nina Horniaková, ktorá dodáva, že „v časoch covidového obdobia a boja proti pandémii Covid-19 boli v nemocnici zriadené nové oddelenia, MOM a vakcinačné miesto. Vedením vakcinačného miesta bola poverená práve ocenená primárka MUDr. Dekrétová aj sestra Mgr. Barátová. Novej profesijnej a životnej situácii sa zhostili bravúrne. Veľmi aktívne, odhodlane a strategicky riešili procesy v boji proti pandémii a chod samotnej vakcinácie tak zamestnancov nemocnice, ako aj širokej verejnosti, a to nielen zo spádovej oblasti okresu Zlatých Moraviec. Počas toho obdobia ľudsky a erudovane podávali vysvetlenia a rady a trpezlivo odpovedali na otázky zo strany pacientov, o čom svedčí množstvo doručených ďakovných a osobných listov. Toto obdobie zvládli hrdinsky, za čo im obom zo srdca v mene vedenia nemocnice ďakujem.“

Ocenení za Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce:

MUDr. Jarmila Dekrétová - získala ocenenie v kategórii lekár

Je dlhoročným, nenahraditeľným ohnivkom v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti v  Nemocnici AGEL Zlaté Moravce, konkrétne od r. 1994, kedy po ukončení štúdia na Lekárskej fakultne UK v Bratislave nastúpila do zlatomoraveckej nemocnice. Má ukončenú atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia. Ako primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny neúnavne poskytovala zdravotnú starostlivosť pacientom, častokrát na hranici života, so zlyhávajúcimi orgánmi, ktorých stav si vyžadoval intenzívnu resuscitačnú liečbu, uvedenie do „umelého spánku“ či napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Na ambulancii anestézie a intenzívnej medicíny poskytuje predoperačné vyšetrenia. Ako lekár – anestéziológ v procese operačných zákrokov každú minútu bdie a dohliada nad hladkým uspatím, ľahkým zobudením, ako aj nad celkovým priebehom zákroku. Získané dlhoročné skúsenosti bravúrne zúročila v svojom povolaní lekárky. Odbornosť a práca v prospech pacienta je pre ňu prirodzená a samozrejmá. Svoje povolanie pani doktorka považuje  za viac ako svoju prácu. Je veľkou  motiváciou pre mladú generáciu. Je skromná, nesmierne pokorná a v kolektíve mimoriadne obľúbená vždy pripravená pomôcť. Oceňujeme jej vysokú odbornosť, profesionalitu, individuálny, citlivý prístup k pacientom a ich rodinám. 

 

Mgr. Jarmila Barátová - ocenená v kategórii sestra

V zlatomoraveckej nemocnici pracuje nepretržite 30 rokov, kedy po ukončení SZŠ v Nitre, v roku 1992, nastúpila ako sestra pri lôžko na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Je špecializovanou sestrou v odbore anestéziológia a resuscitácia. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Počas jej odbornej praxe sa stretávala s rôznymi osudmi ľudí, či už ako sestra pri lôžku pacienta, ambulantná sestra, alebo z nie tak dávnej minulosti, ako nenahraditeľný zdravotník MOM-ky a vakcinačného miesta. Svojou dobrotou, pokorou a šľachetnosťou si získala dôveru kolegov aj pacientov a najmä srdcia blízkych a rodiny. 

Okrem zamestnancov zlatomoraveckej nemocnice boli zdravotníci a pracovníci sociálnych služieb ocenení aj v týchto v kategóriách: iný zdravotnícky pracovník, pracovník sociálneho zariadenia a dlhoročný pracovník v zdravotníctve.

Späť