Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce vyjadrila poďakovanie a úctu Bielym srdcom

20.5.2022

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Nemocnicou AGEL Zlaté Moravce zorganizovala slávnostný seminár spojený s prestížnym ocenením „Biele srdce". Medzi ocenenými boli aj tri sestry zo zlatomoraveckej nemocnice, ktoré sú jej i pacientom verné desiatky rokov.

Na slávnostnom celodennom seminári sestier a pôrodných asistentiek, ktorý v piatok 20. mája 2022, v spolupráci s Nemocnicou AGEL Zlaté Moravce zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Zlaté Moravce, si uctili prácu všetkých sestier a pôrodných asistentiek, ako aj zdravotných laborantov, RTG technikov a fyzioterapeutov zlatomoraveckého okresu. Stretnutie otvorila prezidentka RK SaPA Eva Pacalajová a námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Beáta Králiková. Okrem predsedu predstavenstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Mgr. Miroslava Jašku, MPH prijal pozvanie aj primátor Mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár.

„Vážim si  príležitosť byť osobne pri udelení tak vzácneho ocenenia, ako ocenenie Bieleho srdca je. Vyjadriť tak sestrám úctu a vďaku za ich obetavú prácu. Profesia sestry je nenahraditeľná, náročná. Vyžaduje oddanosť, ľudský prístup, veľké a obetavé, čisté srdce. Zaslúžia si rešpekt nás všetkých,“ hovorí MUDr. Nina Horniaková, riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.

Ocenenou sestrou navrhnutou Nemocnicou AGEL Zlaté Moravce v kategórii sestra – manažérka bol Mgr. Karol Szendrei a v kategórii sestra v praxi Anna Doskočová a Zuzana Červená. Pán Szendrei a p. Doskočová pracujú na oddelení dlhodobo chorých, ktoré bolo počas pandémie koronavírusu COVID-19 plne reprofilizované na COVID oddelenie. Anestéziologická sestra pani Červená pôsobí na JIS oddelení vnútorného lekárstva nemocnice. Medzi inými ocenenými, navrhnutými Regionálnou komorou SaPA Zlaté Moravce, bola zdravotná sestra Ingrid Szabová, Erika Nemcová a vedúca sestra dialyzačného strediska v Zlatých Moravciach, Mgr. Jaroslava Sucháňová, ktorá tiež získala ocenenie v kategórii sestra - manažérka.

Pri tejto príležitosti vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce poďakovalo všetkým zdravotníkom tak v nemocniciach, ako v ambulanciách, v Domove ošetrovateľskej starostlivosti, záchranárom, verejným zdravotníkom aj všetkým tým, ktorí sa denno-denne starajú o pacientov častokrát v neľahkých podmienkach. „Chcem všetkým zdravotníkom poďakovať za nielen ich ľudskú, ale aj odbornú starostlivosť, s akou sa venujú svojim pacientom,“ uviedla MUDr. Horniaková, ktorá ďalej dodáva: „Odbornosť a práca v prospech pacienta je pre nich prirodzená a samozrejmá. Oceňujeme ich príkladnú starostlivosť a obetavý prístup nielen k pacientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj kolegom a známym,“ dodáva riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce. 

Program seminára so slávnostným oceňovaním, na ktorom sa registrovalo viac ako 100 sestier z regiónu Zlaté Moravce a okolitých okresov, bol zaujímavý s množstvom odborných prednášok ako napríklad ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom stave, fyzioterapia pri osteoporóze, ošetrovanie pacienta s covid ochorením v ambulancii praktického lekára, ošetrovanie nehojacej sa rany či dialýza pacienta. Popoludňajší program bol spestrený detičkami ZŠ Mojmírova a členmi občianskeho združenia Červený nos – Humor v zdravotníctve.

Späť