Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce spolupracuje so samosprávami Na tretiu vlnu pandémie je pripravená

30.8.2021

Ako je Nemocnica AGEL Zlaté Moravce pripravená na fungovanie počas núdzového stavu a spoluprácu so všetkými zložkami? Odpovede na tieto otázky riešilo na spoločnom stretnutí vedenie nemocnice, primátor mesta, zástupcovia odborných útvarov Zlatých Moraviec a okolitých obcí, ktoré zorganizoval Okresný úrad Zlaté Moravce. Nemocnica nechce nechať nič na náhodu a snaží sa zodpovedne pripraviť na všetky možné scenáre prípadnej tretej vlny pandémie.

Odborného stretnutia sa zúčastnili štáby  krízových obcí a miest a tých, ktorí plnia úlohy  hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry,  správy materiálu  civilnej ochrany  a humanitárnej pomoci v  územnom obvode Zlaté Moravce. „Témou bolo fungovanie i našej nemocnice počas núdzového stavu. Riešili sme otázky logistiky, vzájomnej pomoci a spolupráce pri nakladaní a zásobovaní s ochrannými pomôckami, testovaní aj očkovaní. Zhodnotili sme skúsenosti a nové praktické poznatky z uplynulej vlny pandémie,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková. Cieľom stretnutia bolo sprostredkovať zástupcom samospráv odborné skúsenosti a konštruktívne návrhy na zlepšenie koordinovaného a jednotného postupu vo všetkých oblastiach civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany, hospodárskej mobilizácie, ale aj ochrany pred povodňami. „Rezonovala aj informácia k očkovacej stratégii v regióne a prítomným sme poskytli   zhodnotenie chodu nemocnice počas 1. a 2. vlny pandémie. Bohatá a konštruktívna diskusia sa viedla hlavne k očkovacej stratégii,“ ozrejmila riaditeľka nemocnice.

Aktuálna pandemická situácia v regióne je priaznivá, nemocnica počas letných mesiacov nemala žiadneho hospitalizovaného pacienta s potvrdením ochorenia COVID - 19 a všetci veria, že tento stav vydrží čo najdlhšie. „Vzhľadom na predpokladaný vývoj situácie v najbližších týždňoch sme aktualizovali náš pandemický plán, zrevidovali sme technické a technologické vybavenie, zásobili sa dostatočným množstvom ochranných osobných pomôcok, udržujeme lôžkový fond vyčlenený na starostlivosť o pacientov  s ochorením COVID - 19,“ hovorí MUDr. Horniaková. Nemocnica v rámci eliminácie ťažkých dopadov pandémie zabezpečila očkovanie pre všetkých zamestnancov, ktorí prejavili o vakcináciu záujem. „Stav zaočkovanosti našich zamestnancov proti koronavírusu je aktuálne 76%, uviedla riaditeľka. Nemocnica stále realizuje aj očkovanie pre verejnosť, každý deň je možné sa aj testovať proti koronavírusu.

Späť