Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Za rok činnosti je poradňa chronických rán a stómií v Nemocnici AGEL Zlaté stále viac vyhľadávanou pacientmi

21.12.2020

Rok činnosti a veľký záujem zo strany pacientov aj rodinných príslušníkov. To je bilancia ročnej prevádzky poradne chronických rán a stómií v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce. Zriadenie poradne bolo reakciou vedenia nemocnice na dopyt verejnosti po tejto službe a prispelo k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

„K rozhodnutiu zriadiť poradňu chronických rán a rozšíriť tak škálu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sme pristúpili hlavne pre zvýšený záujem pacientov o tento druh služby v našom regióne. Do úvahy sme vzali aj našu snahu byť k pacientovi bližšie. Chorí pacienti u nás dostávajú neoceniteľné rady, ktoré poskytujú naši skúsení odborníci“, uviedol predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Morave Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

Poradňa chronických rán a stómií sa zaoberá problematikou preležanín, diabetických defektov, vredov predkolenia, ťažko liečiteľných operačných rán a iných dlhodobo sa nehojacich defektov, ako aj stómií. Je zazmluvnená všetkými tromi zdravotnými poisťovňami a funguje v rámci chirurgickej ambulancie  zlatomoraveckej nemocnice s využitím moderných metód liečby.

Hoci poradňa funguje zatiaľ len dva dni v týždni v popoludňajších hodinách, za rok svojej prevádzky – od 1.12. 2019 do 1.12.2020 vyšetrili takmer dve stovky pacientov. „V pravidelnom sledovaní máme stovku pacientov, väčšinu z nich tvoria muži, poskytujeme starostlivosť viacerým stomikom (ide o pacientov s dočasným alebo trvalým vývodom). Najčastejší vek našich pacientiek je okolo 60 rokov, u mužov je to o päť rokov viac,“ hovorí primár chirurgického oddelenia MUDr. Jozef Hanzel. Najčastejšou diagnózou, ktorou sa v poradni zaoberajú sú tzv. diabetické nohy a ulcusy (vredy) predkolenia. „Každý pacient má svoje špecifické potreby, ku každému pristupujeme individuálne. Pre nás je výzvou každá diagnóza, ale teší nás, keď pacient povie, že chodil po lekároch niekoľko mesiacov či rokov a my sme mu pomohli v krátkom čase,“ zhodnotila  význam poradne z pohľadu pacientov Mgr. Ľubica Zlatňanská,  sestra chirurgického oddelenia Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.

Poradňa funguje aj počas pandémie koronavírusu, aj keď aj tu platia prísne protipidemiologické opatrenia.

Späť