Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce zlúčila oddelenia JIS a OAIM

6.10.2020

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce v rámci zvyšovania a zabezpečovania kvality bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pristúpila k zlúčeniu Jednotky intenzívnej starostlivosti a Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Táto organizačná zmena pomôže nemocnici, personálu, ale najmä pacientom.

Rozhodnutie  nadväzuje na doteraz platné usmernenie o smerovaní akútnych pacientov cestou Ambulancie záchrannej zdravotnej služby na urgentné príjmy Nemocnice Nitra, resp. Levice, ktoré majú pacientov v závažnom stave prevziať.  ,,Zlúčením  JIS a OAIM sa  vytvorí  jedno pracovisko  intenzívnej starostlivosti  so šiestimi lôžkami (OMIS), ktoré  v prípade eventuálneho zlyhania vitálnych funkcií pacienta je vybavené aj možnosťou umelej pľúcnej ventilácie a potrebným monitoringom,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Miroslav Jaška.  Táto zmena umožní zefektívniť na novom oddelení po personálnej a technickej stránke starostlivosť   o pacientov v ťažkom stave.  Po stabilizácii stavu pacient bude smerovaný na ďalšiu diagnostiku a liečbu  podľa ochorenia na vyššie pracovisko  Nemocnice  Nitra, resp. Levice.

Rozhodnutie bude prínosom aj pre lepšie pracovné nasadenie lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu vo vzťahu k pacientom. ,,Podarilo sa nám tým predísť aj možným problémom s nedostatkom kvalifikovaného personálu počas nepretržitej prevádzky.  Rovnako sa zefektívnia opatrenia, prijaté v súvislosti s prevenciou šírenia pandémie koronavírusu COVID-19,“ vysvetlil ďalšie pozitívne aspekty zmeny Miroslav Jaška. Zlatomoravecká nemocnica patrí do skupiny AGEL od  1.1.2017, jej spádovú oblasť tvorí cca 45 000 obyvateľov.  

Späť