Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Sme tu pre vás. Aj naďalej vykonávame vyšetrenia na zistenie vírusu COVID-19

15.5.2020

Nemocnica Zlaté Moravce a.s., člen skupiny AGEL, vykonáva komerčné vyšetrenia COVID-19. Preto nás za účelom zistenia výskytu vírusu SARS-CoV-2 neváhajte navštíviť a my vám zabezpečíme výsledok z vyšetrenia v troch cudzích jazykoch.

Zlatomoravecká nemocnica sa v ostatných týždňoch pripojila do komerčného testovania pacientov na zistenie ochorenia koronavírusuCOVID-19. Komerčné vyšetrenie pacientom – samoplatcom ako aj pacientom s COVID-19 passom indikovaných cestou Národného centra zdravotníckych informácií a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vykonávame v priestoroch, do ktorého je možný vstup s tvárovou maskou cez samostatne vyhradený vchod. Vchod je situovaný vpravo od hlavnej vstupnej brány do nemocnice a viditeľne označený tabuľou odberu COVID-19.

Samoplatcovi  je pri objednaní stanovený presný termín jeho odberu. Objednávať sa môžu dvomi spôsobmi, a to nasledovne:

  • elektronicky na e- mailovú adresu: beata.kralikova@nemocnicamoravce.sk,
  • telefonicky tel. č. +421 911 167 276 výlučne počas pracovných dní v čase od 13:00 do 15:30 hodiny.

Samoplatcov pri telefonickom objednávaní prosíme o dodržiavanie stanoveného času objednávania sa.

 

Aj naďalej platí, že odbery vykonávame každý štvrtok v čase od 9:00 do 11:00 hodiny. Pred odberom sa samoplatca preukáže dokladom o zaplatení poplatku vo výške 65,00 EUR na účet nemocnice zriadený v Československej obchodnej banke.

  • číslo účtu v tvare IBAN: SK80 7500 0000 0001 2552 8343, BIC: CEKOSKB,
  • do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo samoplatcu. 

Apelujeme na pacientov, že vstup do areálu nemocnice je povolený len s ochranným rúškom a za dodržania iných, hlavným hygienikom SR, nariadených bezpečnostných opatrení.

Výsledok z vyšetrenia samoplatca, okrem slovenského jazyka, obdrží aj v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku. Počas troch týždňov zapojených do tejto služby, sme celkovo vyšetrili 27 pacientov z toho 7 pacientov s COVID-19 passom a 20 samoplatcov. Všetci nami sterovaní pacienti boli negatívny.

 

Iné dôležité informácie ohľadne vyšetrenia COVID-19 nájdete tu: https://www.agellab.sk/novinky/200420-covid-19

Späť