Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

V Nemocnici Zlaté Moravce slúži pacientom nové oddelenie dlhodobo chorých

9.10.2019

Úplne nové Oddelenie dlhodobo chorých majú k dispozícii pacienti v Nemocnici Zlaté Moravce a.s., člena skupiny AGEL SK. Nové oddelenie poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom na 12 lôžkach, ktorým je potrebné zabezpečiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.

V stredu, 9. októbra 2019 si zrekonštruované a vynovené priestory v pavilóne interných disciplín prezrel aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja v sprievode predsedu predstavenstva nemocnice Miroslava Jaška, primátora Zlatých Moraviec Dušana Husára a riaditeľa Nemocnice Levice Jána Belanského.

,,Rekonštrukcia trvala približne dva mesiace a preinvestovali sme celkovo 30 tisíc EUR. Izby oddelenia majú nové podlahové krytiny, kreslá, postele, elektrické spotrebiče, pracovňu sestier sme zútulnili novým nábytkom a chodbu vstavanou skriňou. Priestory sú vybavené aj pre imobilných, majú nový náter a každá z izieb je farebne odlíšená. Zvolili sme tému ročných období – jar, leto, jeseň, zima. Je to však len prvá etapa rekonštrukcie. Po realizácii oboch etáp počítame s navýšením lôžok na tomto oddelení až do plánovaného počtu 50“, objasnil predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce a.s. Miroslav Jaška.

Na oddelenie sa prijímajú pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, u ktorých možno vplyvom ďalšej liečby dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta, priemerne činí 21 dní. Oddelenie má nepretržitú prevádzku a pracujú v ňom pod vedením primárky kvalifikovaní lekári, erudované sestry, zdravotnícki asistenti a sanitári, ktorí spolupracujú s fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Pacient si môže pobyt v ústavnej starostlivosti na tomto oddelení vybaviť aj na vlastnú žiadosť, bez predchádzajúceho odporúčania lekára, a to za účelom ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou tejto hospitalizácie je i rehabilitácia a nácvik denných činností. Takúto starostlivosť vykonávajú sestry a pomocní zdravotnícki pracovníci, tento pobyt je však spoplatnený.

,,Som rád, že nemocnica v Zlatých Moravciach ide cestou zmysluplnej revitalizácie, tak, ako sme si stanovili pri rozhodnutí  ju pre obyvateľov mesta a spádovej oblasti ďalej rozvíjať. Verím, že pacienti naše rozhodnutie ocenia a že sa potvrdí správnosť nášho rozhodnutia“, uviedol počas svojej návštevy Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja.   

 „Chcem  poďakovať  vedeniu spoločnosti AGEL SK za pozvanie a obhliadku nového Oddelenia dlhodobo chorých. Pozvanie som prijal, nakoľko ma zaujímajú všetky opatrenia, ktoré spoločnosť AGEL SK v nemocnici uskutoční a majú dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov zlatomoraveckého regiónu.

Bol som svedkom otvorenia špičkových zdravotníckych zariadení vybudovaných touto spoločnosťou. Preto verím, že spoločnosť AGEL SK, ktorá v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je naozaj odborník,  vďaka správnym rozhodnutiam  spraví všetko preto, aby mohla  aj v nemocnici v Zlatých Moravciach poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich občanov. Pracovníkom na Oddelení dlhodobo chorých prajem množstvo energie a trpezlivosti k pacientom a ich rodinám, ktorí prechádzajú ťažkým životným obdobím. 

Zrenovované Oddelenie dlhodobo chorých si pozrel aj riaditeľ nemocnice v Leviciach Ján Belanský. ,,Je to skvelá inšpirácia, radi by sme v rámci siete AGEL SK rozvíjali spoluprácu nemocníc v Leviciach a Zlatých Moravciach, ako aj ďalších menších nemocníc. Každá pozitívna skúsenosť môže priniesť prospech pre našich pacientov“, uviedol J. Belanský.

Nemocnicu Zlaté Moravce a.s. od 1. januára 2017 prevádzkuje skupina AGEL SK. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice, čo spádovo predstavuje cca 45.000 obyvateľov. Po zániku nemocnice v Novej Bani (2008) nemocnica čiastočne poskytuje zdravotnícke služby i pre obyvateľov regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na 58 lôžkach.

Späť