Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Zlatomoravecká nemocnica zvyšuje odbornosť sestier

26.4.2018

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek zorganizovala odborný celoústavný seminár zameraný na sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek.

V súlade s platnou legislatívou o sústavnom vzdelávaní zdravotných pracovníkov zlatomoravecká nemocnica v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zlaté Moravce (RK SaPA) zorganizovala edukačné podujatie pre sestry a pôrodné asistentky z celého  zlatomoraveckého okresu.

Nemocnica svojich zdravotných pracovníkov školí pravidelne, niekoľko krát v roku. Po vstupe do skupiny AGEL sa možnosti zvýšili naprieč Českou a Slovenskou republikou.  Sústavné vzdelávanie je pre kvalitnú prácu sestry nielen povinnosťou, ale predovšetkým potrebou. Prítomným za aktívnu ako aj pasívnu účasť boli udelené kredity.

Program podujatia tvorili dva bloky, v prvom boli prezentované dve zaujímavé témy. Sestra  z oftalmologickej ambulancie Monika Erdödiová predstavila moderné postupy v ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta so šedým zákalom. Príspevok stomatologickej sestry Sylvia Ábelovej šíril osvetu o zápale zubnej drene. Seminár ukončila vedúca sestra chirurgického oddelenia Mgr. Beáta Králiková s príspevkom o rodine a vývojových štádií rodiny v súvislosti so zabezpečením domácej starostlivosti, ktorý spracovala námestníčka nemocnice pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Marta Rebová.

„Práca sestry na akomkoľvek poste, pozícii dnes vyžaduje stále väčšie vzdelanie preto nemocnica podporuje sústavné vzdelávanie svojich zamestnancov. Vďaka napredovaniu medicíny ako odboru, používaniu moderných technológií a stále sofistikovanejších prístrojov, vyžadujú aj od  sestier nielen vysoko odborné vedomosti a zručnosti tiež ich ovládanie a  obsluhu.  Preto si dovolím tvrdiť, že platí, že vzdelanie znamená čím ďalej viac práce. Nesmieme zabúdať, že za všetkým týmto snažením je  pacient, jeho zdravie a to čo mu môžeme alebo chceme ponúknuť  je ošetrovateľská starostlivosť zameraná  na dosiahnutie  kvality života, ktorá je  primeraná  stavu jeho zdravia" uviedla vedúca sestra chirurgického oddelenia Mgr. Beáta Králiková.  

Zástupkyňa RK SaPA Eva Pacalajová vyslovila spokojnosť so spoluprácou s Nemocnicou Zlaté Moravce pri organizovaní spoločných vzdelávacích akcií, ktorých cieľom je priebežne obnovovať a udržiavať získanú odbornú spôsobilosť po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Ďalší odborný seminár plánuje zdravotnícke zariadenie v máji.

História zlatomoraveckej nemocnice začala písať 1. januárom 1875. Nemocnica je postavená v prostredí lesoparku. Ročne je v nej hospitalizovaných viac ako 3 400 pacientov, ambulantne ošetrených  približne  34 000 pacientov, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky zaznamenávajú cca 770 000 výkonov.  V súčasnosti zdravotnícke zariadenie zamestnáva 54 sestier z celkového počtu 152 zamestnancov.

Späť