Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Nová medicínska technika zlepší starostlivosť o akútnych pacientov

19.4.2018

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, zakúpila modernú medicínsku techniku v hodnote takmer 14-tisíc eur. Nový pľúcny ventilátor je určený pre intenzívnu starostlivosť o pacientov a pre pacientov s chronickým zlyhávaním dýchania, ktorý dokáže úplne alebo čiastočne nahradiť funkciu pľúc.

Nová prístrojová technika je určená na umelú ventiláciu dospelých ako aj pediatrických pacientov. Hlavnými výhodami ventilátora je, že sa ním dokážu úplne alebo čiastočne nahradiť pacientove pľúca, ktoré nie sú schopné z rôznych príčin adekvátne zabezpečiť dostatočnú oxygenáciu tj. okysličenie organizmu. Je to prístroj s rôznymi režimami tlakovo a objemovo riadenej ventilácie  a s možnosťou podpory spontánneho dýchania pacienta. V Nemocnici Zlaté Moravce ho budú využívať prevažne pacienti na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Prístroj nahradil morálne ako aj technicky zastaraný a opotrebovaný starší typ.

Tešíme sa, že Nemocnica Zlaté Moravce obnovuje modernú prístrojovú techniku na našom oddelení a tým zabezpečuje pacientom nášho regiónu skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v akútnom ohrození života,“ uviedla primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny MUDr. Jarmila Dekrétová.

Kúpou  tohto mobilného ventilátora má nemocnica možnosť zabezpečiť umelú pľúcnu ventiláciu pre všetkých hospitalizovaných pacientov na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Obstaranie nového prístroja prispeje k zvýšeniu  kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti u kriticky chorých pacientov so zlyhávaním základných vitálnych funkcií.

„Som veľmi rada, že kúpou nového ventilátora sa nám darí napĺňanie cieľa nemocnice, ktorým  je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti naším pacientom ruka v ruke so zodpovedným a profesionálnym prístupom našich pracovníkov, ako aj adekvátnym prístrojovým vybavením,“ dodala riaditeľka nemocnice Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny je svojou pôsobnosťou nadregionálne a ošetruje pacientov nielen z okresu Zlaté Moravce ale aj obyvateľstvo z hraničných obcí okresov Nitra, Levice a Nová Baňa. Momentálne disponuje 4 lôžkami. Ročne je na ňom hospitalizovaných viac ako 170 pacientov, z čoho si takmer 75 pacientov vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu.  Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny vykoná ročne približne 745 anestézií, z toho 35 akútnych. V nemocnici sa ročne vykoná viac ako 1300  anestéziologických predoperačných vyšetrení. 

Späť