Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

Pacienti, návštevy, verejnosť

Aktuálne informácie

AKTUÁLNE PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ INFORMÁCIE O RESPIRAČNÝCH OCHORENIACH:

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice,

prosíme o rešpektovanie nasledovných usmernení.

ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA:

 • počas zvýšenej situácie akútnych respiračných chorôb prosíme, pred vstupom do interiéru priestorov nemocnice s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) s použitím respirátora FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu alebo s iným prekrytím dýchacích ciest,
 • pri vstupe do nemocnice si dezinfikujte ruky,
 • dodržiavajte respiračnú hygienu (používajte jednorazové vreckovky, sáčky na odhadzovanie použitých vreckoviek do košov, následne vykonajte dezinfekciu rúk).

PLÁNOVANÁ HOSPITALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ OPERAČNÉ VÝKONY:  

 • hospitalizácia pacienta nie je podmienená očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 • pri príjme pacienta na plánovanú operáciu nepožadujeme preventívne testovanie na COVID-19,
 • pre sprevádzajúce osoby, ktoré budú hospitalizované spolu s pacientom, platia rovnaké podmienky ako pre pacienta.

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA A AMBULANTNÁ LIEČBA:

 • ambulancie ordinujú v stanovených ordinačných hodinách,
 • vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním na COVID-19,
 • vstup pacienta do ambulancií odporúčame s použitím respirátora FFP2/FFP3 bez výdychového ventilu alebo jeho prekrytím.

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

 • sú sprístupnené denne od 14:00 do 16:00 hodiny, pokiaľ nie je vedením alebo primárom oddelenia určené obmedzenie, alebo zákaz,
 • mimo návštevných hodín sú návštevy povolené iba za predošlého súhlasu primára alebo službukonajúceho lekára. 

ĎAKUJEME VÁM ZA REŠPEKTOVANIE A DODRŽIAVANIE PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ V NAŠOM ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ.