Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Mesto Zlaté Moravce aj v tomto roku ocenilo prácu našich zdravotníkov

30.5.2024

V obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach sa včera uskutočnilo slávnostne oceňovanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí si z rúk primátora Zlatých Moraviec prevzali cenu a poďakovanie za prácu. Ide o najvýznamnejšie uznanie zo strany radnice zdravotníkom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju tak zdravotníctva ako aj sociálnych služieb za uplynulý rok.

Slávnostné popoludnie sa začalo úvodným programom žiakov Základnej umeleckej školy, po ktorom si vzal slovo primátor mesta PaedDr. Dušan Husár. Prítomným laureátom vyjadril poďakovanie. „V centre záujmu je vždy pacient a jeho zdravie. Preto vám chcem poďakovať za vaše vysoké pracovné nasadenie, za vašu každodennú starostlivosť o pacientov a sociálne odkázaných ľudí. Je našou povinnosťou preukazovať vám za roky odpracované v službe pre občanov verejnú úctu. Prajem vám aj naďalej silu a chuť na sebe pracovať. Dobré zdravie nech je vašou oporou a úspechy nech zažívate nielen v zdravotníctve, v sociálnych službách ale aj v osobnom živote,“ povedal primátor oceneným zdravotníkom. Plakety odovzdal spolu s predsedníčkou Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktorá je súbežne členkou predstavenstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s., s Ing. Martou Eckhardtovou, MPH.

Laureáti slávnostného ocenenia tak, ako minulý rok, aj tentokrát boli navrhnutí na základe odporúčania vedenia Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach, Zväzu diabetikov Zlaté Moravce aj obyvateľmi mesta.

,,Na našich kolegov som nesmierne hrdá. Ocenení boli moji kolegovia- zdravotníci za profesionálny a ľudský prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Opäť sa potvrdilo, že lekári, sestry i zdravotnícky personál sú jedineční, pretože život a zdravie človeka je nenahraditeľné,“ uviedla MUDr. Nina Horniaková, riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.

Za Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce boli ocenení:

MUDr. Ladislav Solčiansky – získal ocenenie v kategórii Lekár

Je erudovaným a vyhľadávaným odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré počas svojej praxe neustále prehlbuje. Absolvoval tri špecializácie: všeobecné lekárstvo, pneumológiu a ftizeológiu a vnútorné lekárstvo. Nástupom do zlatomoraveckej nemocnice mohlo toto zariadenie rozvíjať spektrum poskytovanej špecializovanej ambulantnej starostlivosti dvoma novými ambulanciami, všeobecného lekára pre dospelých a ambulanciou pneumológie a ftizeológie. V nich pacientom pomáha ako lekár prvého kontaktu, ale aj pacientom s akútnymi, chronickými ochoreniami pľúc a dýchacej sústavy. Ocenenie mu bolo navrhnuté za jeho ľudský a empatický prístup k pacientom, vysokú odbornosť a v neposlednom rade aj za jeho praktické skúsenosti a zručnosti. Odbornosť a práca v prospech pacienta je pre neho viac ako prirodzená a samozrejmá.

Eva Ivanová - ocenená v kategórii Sestra

Sestra JIS Oddelenia vnútorného lekárstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce bola ocenená za obetavú prácu v zdravotníctve. Ocenenie, ktoré vyjadruje vďaku za starostlivosť o pacienta založenú na odbornosti, empatii no najmä ľudskosti. Kvalifikáciu si zvýšila štúdiom špecializačného odboru Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Hoci je profesne „mladou“ sestrou, ktorá pred prácou na JISke mala rešpekt a obavy, veľmi rýchlo sa tak na prácu a povinnosti ako aj na nový kolektív adaptovala. Je skúsená, erudovaná a ochotná vždy pomôcť. Svojimi vedomosťami často prekvapí nejedného lekára. Je to sestra s veľkým srdcom, láskavá k pacientom, milá ku kolegom. Spolu s partnerom – záchranárom vychovávajú milovaného syna.

Mesto ďalej ocenilo Zdenku Matiaškovú, ako iného zdravotníckeho pracovníka, zdravotnú sestru Annu Gubovú a lekára MUDr. Jozefa Šedivého – In Memoriam.

Zlatomoravská nemocnice všetkým oceneným aj touto cesto srdečne blahoželá.

 

Zdroj fotografií: Peter Kliment

Späť