Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Bilancia roka 2022 zlatomoravskej nemocnice: Stabilné miesto v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a rozšírenie spektra výkonov

4.1.2023

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce v ostatnom roku rozbehla niekoľko nových projektov. Rozšírila spektrum svojich zdravotných výkonov, revitalizovala a zriadila nové priestory. Riaditeľka nemocnice priznáva, že v uplynulom roku stále doznieval boj s extrémne silným nepriateľom, rezonoval zákaz návštev pacientov, no zdravotníci dokázali a každý deň dokazujú takmer nemožné.

Ako i v iných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku aj v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce stále doznieva téma covidu či aktuálne platný zákaz návštev. Napriek tomu mala zlatomoravská nemocnica vlani aj dôvod na radosť. ,,Nesmierne ma teší, že v uplynulom roku sme mohli zmodernizovať materiálno - technické vybavenie v rámci našej nemocnice. Postupne sme revitalizovali odberné miesto pre darcov krvi, priestory pre novovytvorenú jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia. Tiež sme zriadili nové priestory pre uloženie ľudských pozostatkov. Nemocnica v rámci investičnej obnovy zakúpila zdravotnú techniku pre všetky oddelenia ako napríklad biolampu, gynekologický a urologický zákrokový stôl, transportné lehátka, invalidné vozíky, pulzné oxymetre, polohovateľné kreslá na podávanie infúzií, germicídne žiariče či nové operačné  inštrumentárium, z veľkej miery gynekologické,“ hovorí riaditeľka MUDr. Nina Horniaková. V minulom roku nemocnica zvýšila celkovú hodnotu tak hmotného ako aj nehmotného majetku o viac ako 150 tisíc EUR.

,,Z nášho pohľadu bolo zásadným, že spoločnosť AGEL prijala rozhodnutia, v ktorých zohľadnila potreby klientov v našom regióne. Do popredia sme dostali tie výkony, ktoré sú v nemocnici nosné, perspektívne a konkurencieschopné v rámci regiónu“, dodáva riaditeľka N. Horniaková. Úspechom nemocnice v roku 2022 bolo rozšírenie pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti a jeho zazmluvnenie zo strany zdravotných poisťovní. „S týmto krokom súvisel nárast spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti a operačných výkonov odboroch gynekológia a pôrodníctvo, traumatológia aj ortopédia,“ dodala. Gynekologické zákroky nemocnica vykonáva v popoludňajších hodinách každý pondelok v pavilóne chirurgických disciplín na 1. nadzemnom podlaží.

Zásadným míľnikom pre Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce je prebiehajúca Optimalizácia siete nemocníc a Plán obnovy Ministerstva zdravotníctva SR. „Veríme, že týmito projektami budú mať zdravotnícke zariadenia v rámci Slovenska správne vytýčený smer vývoja, z poskytovania zdravotnej starostlivosti sa vylúčia prežitky a vykryštalizujú sa postupy, ktorými je potrebné sa ďalej uberať,“ dodáva riaditeľka. Plánom vedenia nemocnice pre rok 2023 je predovšetkým modernizácia priestorov chirurgického oddelenia, jeho lôžkovej a dennej časti ako aj centrálnych operačných sál. „Boli by sme radi, ak by sa nám v tomto roku podarilo rozšíriť špecializovanú ambulantnú starostlivosť, jednodňovú zdravotnú starostlivosť prípadne rozšíriť počet lôžok fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce poskytne maximálnu súčinnosť Senior centru Sv. Kataríny Handlová v pokračovaní vybudovania pracoviska domova sociálnych služieb na komunitnej úrovni v areáli našej nemocnice. Všetci tiež dúfame, že v tomto roku už nebude na prvom mieste covid, ale biela medicína a návrat do bežného života,“ prezradila plány na rok 2023 MUDr. Nina Horniaková.

Späť