Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce ruší zákaz návštev s obmedzeniami

30.9.2022

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce od pondelka, 3. októbra, uvoľňuje opatrenia a zruší zákaz návštev pacientov. Každý z príbuzných však musí dodržať stanovené protiepidemiologické pravidlá. Návštevy umožnila zlepšená situácia akútnych respiračných ochorení, hlavne chrípky a nízky nárast chorobnosti v okrese za uplynulý týždeň.

Nemocnica zakázala návštevy pacientov na lôžkových oddeleniach začiatkom júla. Rozhodnutie vedenia súviselo s odporúčaním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, ako aj hlavnej hygieničky skupiny AGEL.

Sprievod a návštevy nemocnica povoľuje počas návštevných hodín, a to každý deň vrátane víkendu od 14.00 do 16.00 hod. Maximálny počet je jedna osoba na vymedzený čas 15 minút. „Je nutné, aby sa návšteva vopred nahlásila službukonajúcemu personálu,“ vysvetľuje stanovené pravidlá riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková. „Každý návštevník musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventilu a nesmie mať príznaky COVID-19. Naďalej platí, že návšteva či sprievod nesmie prichádzať do zariadenia, keď má ošetrujúcim lekárom nariadenú karanténu pre úzky kontakt s COVID-19 pozitívnou osobou, či COVID-19 pozitívneho člena v spoločnej domácnosti. Pri covidových pacientoch sú návštevy, z pochopiteľných dôvodov, naďalej zakázané,“ dodáva N. Horniaková. Ošetrujúci lekár oddelenia má právo rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy alebo sprievodu v prípade dôvodného podozrenia alebo získania informácie, že nedodržal vyššie stanovené podmienky.

Zlepšenie pandemickej situácie v regióne dokazujú aj aktuálne čísla pacientov či zamestnancov nemocnice, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19. ,,K dnešnému dňu nemáme žiadneho covid pozitívneho kolegu, ošetrujeme dvoch covid pozitívnych pacientov a žiadneho pacienta neevidujeme ako suspektného,“ uviedla riaditeľka nemocnice, ktorá na záver dodáva, že „v prípade, hospitalizácie covid pozitívnych pacientov na oddelení, bude návštevám vstup na toto oddelenie naďalej zakázaný. Ostatné oddelenia budú príbuzným pacientom prístupné počas návštevných hodín.“

Späť