Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Významné ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja udelené Nemocnici AGEL Zlaté Moravce

20.5.2022

Včera, 19. mája 2022, si vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja prevzalo významné ocenenie „Zdravotník roka“. Predstavitelia vyššieho územného celku ním poďakovali všetkým zamestnancom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu podieľali tak na zmierňovaní dopadov pandémie koronavírusu COVID-19, ako aj na chode nemocnice.

Nitriansky samosprávny kraj pod záštitou predsedu doc. Ing. Milana Belicu, PhD., v priestoroch Župného domu v Nitre zorganizoval jubilejný 10. ročník slávnostného odovzdávania ocenení „Zdravotník roka“, ktorého sa zúčastnili zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci celého Nitrianskeho kraja. Hrdiť sa titulom „Zdravotník roka“ si za uplynulý rok zaslúži hádam každý, kto i len málom prispel pri zmiernení utrpenia, bolesti a záchrane života pacientom počas pandemického obdobia. Tohtoročné odovzdávanie bolo predsa len niečím iné. Nitriansky samosprávny kraj ocenenie nevenoval zdravotníkom jednotlivcom, ale prostredníctvom manažmentu nemocníc všetkým zamestnancom zlatomoraveckej nemocnice. Z rúk lekára predsedu doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a MUDr. Ľubomíra Ševčíka, MPH Nitrianskeho samosprávneho kraja za Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce prevzal ocenenie predseda predstavenstva  Mgr. Miroslav Jaška, MPH. Slávnostného ocenenia sa zúčastnila aj MUDr. Nina Horniaková, riaditeľka a Mgr. Beáta Králiková, námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.

Počas nečakaného, neplánovaného a predovšetkým „nového“ covidového obdobia bolo v ostatných dvoch rokoch, od mája 2020 do 30. apríla 2022, v zlatomoraveckej nemocnici vykonaných viacero krokov a rozhodnutí, ktoré si viac ako 145 ročná história nemocnice nepamätá, a ktorými sa zároveň zapíše do jej dejín. „Pandémia koronavírusu prišla nečakane, prekvapila. Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zastihla nepripravených a na istý čas aj paralyzovala,“ na margo kovidového obdobia uviedla MUDr. Nina Horniaková, riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce. „Niektorým zasiahla do životov menej, iným viac. Napriek enormnej psychickej a fyzickej vyčerpanosti naši zdravotníci, nezdravotnícki pracovníci a dobrovoľníci s plným nasadením čelili narastajúcemu počtu hospitalizovaných pacientov s podozrením, alebo potvrdeným ochorením COVID-19,“ pokračuje N. Horniaková. Pandémia poukázala na hrdinov toho obdobia. „Vedenie nemocnice chce aj touto cestou vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí odolali náporu pracovných povinností a pod rúškom „COVID pandémie“ v „netypickom OOPP“ zvládali poskytovať zdravotnú starostlivosť a súbežne vedeli operatívne, nadhľadom riešiť nečakané pracovné a osobné situácie. Zároveň hľadali odpovede na nové otázky zvedavým, častokrát netrpezlivým a nervóznym pacientom a klientom Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s., za čo im v mene vedenia ešte raz úprimné ďakujem,“ dodala N. Horniaková.

Pri slávnostnom oceňovaní boli spomenuté viaceré dôležité kroky a strategické rozhodnutia, ktoré v ostatných dvoch rokoch nemocnica vykonala. Od zriadenia tiráže, ktorým sa filtroval vstup osôb s podozrením na C-19, cez sprevádzkovanie mobilného odberového miesta a vakcinačného miesta po reprofilizáciu celého oddelenia dlhodobo chorých na výlučne covid oddelenie.

„Počas toho veľmi psychicky aj fyzicky náročného obdobia sa naši zdravotníci stretávali so smútkom, bolesťou a beznádejou. Prežívali tiež aj radostné chvíle a uznania vďaky od pacientov a ich rodinných príslušníkov. Dôkazom toho bolo nespočetne veľa poďakovaní a osobných listov venovaných práve zamestnancom COVID oddelenia, MOM  a Vakcinačného miesta.“ s dojatím dodala na záver MUDr. Nina Horniaková.

Späť