Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica Zlaté Moravce už zrušila covidové oddelenie

2.5.2022

Výrazné zlepšenie pandemickej situácie a enormný pokles hospitalizácií COVID-19 pozitívnych pacientov. To je fakt, ktorý sa pozitívne dotýka zamestnancov, pacientov aj klientov Nemocnice AGEL Zlaté Moravce. Ruší sa totiž úplne COVID oddelenie, vstup k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nebude pre pacientov a návštevníkov podmienený očkovaním ani testovaním.

Po uvoľnení opatrení, ktoré boli v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce realizované už začiatkom tohto týždňa, prichádza absolútna dereprofilizácia COVID oddelení. Znamená to, že nemocnica, ktorá na základe príkazu ministra, pacientom chorým na ochorenie COVID-19, vyčleňovala zo svojho lôžkového fondu určitý počet lôžok, respektíve celé oddelenia, už zrušila reprofilizované COVID oddelenie, a to na základe osobného listu ministra zdravotníctva. „Na každom oddelení máme vyčlenenú izolačnú izbu pre pacienta, ktorý bude hospitalizovaný s inou primárnou diagnózou ako COVID-19. Takýto pacient dostane plnú zdravotnú starostlivosť pre danú primárnu diagnózu. Pacienti so základným ochorením COVID-19 budú hospitalizovaní na infekčných oddeleniach a klinikách vyššieho pracoviska,“ vysvetľuje riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková. Znamená to, že po niekoľkomesačnom covid období sa nemocnica vracia k dlho očakávanému bežnému režimu. „Vstup do ambulancií nebude podmienený očkovaním ani testovaním. Tiež pacienti prijímaní na hospitalizáciu sa nebudú musieť preukazovať očkovaním ani testovaním,“ zhrnula MUDr. Horniaková. Indikácia pre hospitalizáciu je v plnej kompetencii ošetrujúceho lekára. V prípade klinických príznakov sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, môže poskytovateľ vo svojom zariadení otestovať túto osobu antigénovým testom. „Návštevy sa môžu uskutočniť počas návštevných hodín denne od 14.00 do 16.00 hod., so súhlasom primára, alebo ošetrujúceho lekára, aj mimo návštevných hodín. Každá návšteva alebo sprievod musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventilu. U covidových pacientov sú návštevy z pochopiteľných dôvodov naďalej zakázané,“ dodáva na záver MUDr. Horniaková. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce aj naďalej vykonáva komerčné (platené) PCR a Ag testovanie, preto v prípade záujmu je možné objednať sa prostredníctvom rezervačného portálu AGELLAB.

Za účelom hospitalizácie covid pozitívnych pacientov Nemocnica AGEL Zlaté Moravce v čase pandémie COVID-19 reprofilizovala (vyčlenila) lôžka na oddelení dlhodobo chorých. Zlatomoravecká nemocnica celkovo hospitalizovala viac ako tri stovky covid pozitívnych pacientov a takmer päťsto suspektných.

Späť