Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Výrazné zlepšenie stavu a prechod do prvej fázy reprofilizácie v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce

27.4.2022

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce prešla do prvej fázy reprofilizácie covid lôžok pre výrazné zníženie počtu pacientov chorých na ochorenie COVID-19. Znamená to, že sa nemocnica vracia k bežnému režimu a väčšina lôžok bude opätovne k dispozícii pre bežných pacientov. K tomuto kroku pristúpila na základe príkazu ministra zdravotníctva.

„Prechod do prvej fázy reprofilizácie lôžkového fondu znamená, že v našom zdravotníckom zariadení máme pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených už iba päť lôžok,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková. „Je to výrazný posun a veľmi pozitívna správa pre pacientov oddelenia dlhodobo chorých, ktoré bolo počas 1. až 3. vlny pandémie koronavírusu reproflilizované na COVID oddelenie. Znamená to, že oddelenie dlhodobo chorých s lôžkami fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je prístupné pacientom, ktorí potrebujú dlhodobú liečbu s chronickými ochoreniami, alebo ktorí potrebujú doliečiť poúrazové a pooperačné stavy,“ vysvetľuje MUDr. Horniaková. Dĺžka hospitalizácie závisí od stavu pacienta, priemerne nepresahuje 21 dní. Počas návštev na lôžkových oddeleniach naďalej platia presné pravidlá, ktoré všetci príbuzní musia rešpektovať. „Návštevy sa môžu uskutočniť počas návštevných hodín denne od 14.00 do 16.00 hod. v maximálnom počte 1 osoba po dobu 30 minút, so súhlasom primára prípadne ošetrujúceho lekára aj mimo návštevných hodín. Každá návšteva alebo sprievod musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventilu. Samozrejmosťou je, že návštevník nesmie mať príznaky COVID-19 a nesmie mať ošetrujúcim lekárom nariadenú domácu izoláciu. Zároveň návšteva (sprievod) nesmie prichádzať do zariadenia, keď má ošetrujúcim lekárom nariadenú karanténu pre úzky kontakt s COVID-19 pozitívnou osobou, či COVID-19 pozitívneho člena v spoločnej domácnosti. Ošetrujúci lekár oddelenia má právo rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy (sprievodu) v prípade dôvodného podozrenia alebo získania informácie, že návštevník (sprievod) nedodržal vyššie stanovené podmienky. U covidových pacientov sú návštevy z pochopiteľných dôvodov naďalej zakázané,“ dodáva na záver MUDr. Horniaková.

Na následnej zdravotnej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých je 10 lôžok k dispozícii pacientom, ktorých hospitalizácia si vyžaduje intenzívnu fyziatricko rehabilitačnú starostlivosť. Oddelenie má nepretržitú prevádzku. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje odborne erudovaný zdravotnícky personál, ktorí úzko spolupracuje najmä s fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie nemocnice.

Späť