Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Nemocnica v Zlatých Moravciach má nové prístroje na diagnostiku

8.11.2021

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce v posledných dňoch dostala do svojej výbavy nové diagnostické prístroje, ktoré výrazným spôsobom prispejú k skvalitneniu poskytovaných zdravotníckych služieb. Nemocnica má nový pojazdný RTG prístroj a celotelový sonograf. Prístroje zakúpila nemocnica v rámci projektu spolufinancovaného z fondov EÚ pod názvom: „Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19“ v celkovej hodnote 200 tisíc EUR a využili ich už prví pacienti.

Rýchla, presná a spoľahlivá diagnostika je v rámci zdravotníckeho zariadenia aj menšieho typu dnes už nevyhnutnosťou. Zlatomoravecká nemocnica v tomto nezaostáva a už niekoľko dní disponuje úplne novým pojazdným RTG prístrojom, ako aj celotelovým sonografom. „Je to pre nás obrovský posun v kvalite diagnostiky, nové prístroje sú síce náročné na obsluhu, ale to súvisí s ich veľkou škálou činností a vyšetrení, ktoré poskytujú. Sú rýchle, presné, mobilné, takže šetríme čas pri diagnostike našich pacientov. Všetky výsledky sa automaticky prenášajú do nemocničného informačného systému a sú k dispozícii aj iným lekárom,“ vysvetľuje riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková.  „Už sme zrealizovali potrebné zaškolenia personálu, ako aj skúšobnú prevádzku prístrojov. Táto  moderná prístrojová technika bude vyčlenená pre pacientov s ochorením COVID v červenej zóne, na reprofilizovanom COVID oddelení a na izolovanom JIS lôžku. Je to  nevyhnutné z dôvodu zabránenia potenciálneho prenosu ochorenia COVID-19 používaním identickej prístrojovej techniky pre neinfekčných pacientov. Vyčlenené  diagnostické prístroje nám  umožnia realizovať akútne vyšetrenia aj v čase, keď je potrebné realizovať časovo náročnú dezinfekciu zariadení a priestorov,“ vysvetlila dôvody a použitie noviniek riaditeľka nemocnice.

Diagnostické  ultrazvukové vyšetrenie je neinvazívna metóda, založená na fyzikálnom princípe, ktorá má veľmi nízke potencionálne riziko poškodenia živých tkanív. „Celotelovým ultrazvukovým prístrojom vykonávame celotelové vyšetrenie, najmä diagnostiku ochorení  brušných orgánov, tráviaceho, urogenitálneho, muskuloskeletálneho traktu, diagnostiku povrchových orgánov, vrátane doplerovského vyšetrenie ciev. Umožňuje nám  vykonávanie terapeutických výkonov ako i  cielenú drenáž a punkciu. Výhodou ultrazvukového vyšetrenia je jeho neinvazívnosť  a ľahká  dostupnosť,“ hovorí MUDr. Horniaková, čo všetko nové prístroje pacientom v rámci diagnostiky ochorení umožňujú. Ultrazvukové vyšetrenie je jedna z  diagnostických  metód  aj pri diagnostike ochorení COVID pozitívneho aj  suspektného pacienta. Vyšetrenie pľúc pomocou USG je indikované pre nenáročnosť a dostupnosť na denné vyhodnocovanie pľúcneho nálezu-

Druhá novinka, pojazdný digitálny RDG prístroj je moderný, kompaktný, bezbariérový prístroj, ktorý  umožňuje vykonávať rádiologické  vyšetrenia priamo pri lôžku pacienta. Vyšetrenie je rýchle a bezbolestné. Toto zariadenie je ideálne pre snímkovanie v priestorovo obtiažnych podmienkach. Prístroj je plne digitalizovaný, jeho výhodou je nižšie radiačné zaťaženie pre pacienta aj pre obsluhu. 

Späť