Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica Zlaté Moravce vytvorila nové lôžka pre pacientov, ktorí vyžadujú intenzívnu rehabilitáciu

17.9.2021

Nemocnica AGEL Moravce od septembra prevádzkuje desať lôžok pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu a intenzívnu fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť. Zdravotná poisťovňa UNION ako prvá vyšla v ústrety a promptne tak reagovala na dopyt pacientov v regióne. S ďalšími dvomi poisťovňami nemocnica rokuje.

Vzhľadom na počet vážnych diagnóz najmä u strednej a staršej generácie bolo potrebné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v tejto oblasti. Bez aktívnej spolupráce, ústretovosti a pochopeniu urgentnej potreby vytvoriť tieto špecializované lôžka by náš zámer zostal len v podobe vízie. Sme radi, že zdravotná poisťovňa UNION tieto lôžka zazmluvnila,“ uviedla vedúca lekárka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Dana Poláková. Lôžka sú vyčlenené na Oddelení dlhodobo chorých Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a určené sú pre pacientov, ktorých závažné diagnózy si vyžadujú systematickú a intenzívnu odbornú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť. Prevažne ide o pacientov s ochoreniami mozgu a miechy vrátane ťažkých poúrazových stavov, po cievnych mozgových príhodách, ale aj s diagnózou skleróza multiplex, degeneratívnymi ochoreniami. Odbornú starostlivosť v tomto smere vyžadujú aj ťažšie pooperačné stavy či pacienti po komplikovaných fraktúrach,“ dodáva MUDr. Poláková.

Hoci sme menšou regionálnou nemocnicou, snažíme sa, aby rozsah nami poskytovanej zdravotnej starostlivosti odrážal potreby našich pacientov. Pre nich je dôležité, aby sme naše služby neustále rozširovali a aby sme poskytovali kvalitnú zdravotnú starostlivosť erudovaným personálom s prihliadnutím na dodržiavanie štandardov, kvality a bezpečnosti,“ hovorí riaditeľka nemocnice MUDr. Nina Horniaková. 

Späť