Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Zdravotníci Nemocnice AGEL Zlaté Moravce si prevzali ocenenie primátora

10.6.2021

Zdravotníci Nemocnice AGEL Zlaté Moravce počas oboch vĺn pandémie koronavírusu prejavili obrovskú oddanosť svojmu povolaniu, s obdivuhodnou trpezlivosťou, nasadením, ochotou a aj sebazaprením pomáhali v prvej línii, aby pomohli pacientom, ktorí boli v nemocnici hospitalizovaní s koronavírusom. Všetci zdravotníci si zaslúžia obdiv, úctu a poďakovanie za prácu, ktorú odviedli. Z kategórie lekár, sestra a iný pracovník v zdravotníctve boli vybraní zdravotníci, ktorí si včera prevzali ocenenie z rúk primátor Zlatých Moraviec.

Slávnostné ocenenie zdravotníkov, športovcov a osobností, ktorí sa pričinili o rozvoj kultúry v roku 2020 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach. Z rúk primátora mesta Zlaté Moravce Dušana Husára si štyria zamestnanci nemocnice prevzali plaketu za obetavú, dlhoročnú prácu v zdravotníctve. Námestníčka riaditeľa nemocnice Beáta Králiková si prevzala plaketu za významnú pomoc v boji proti pandémii COVID-19 a za manažment prevádzky vakcinačného  miesta a mobilného odberového miesta. Nominácie z oblasti zdravotníctva tvorili odborníci a občania mesta. Medzi ocenenými bol aj 90-ročný bývalý primár  chirurgického oddelenia MUDr.  Alfréd Galovič.

 ,,Sme nesmierne hrdí na svojich kolegov, pretože z celkovej šestice ocenených boli v nemocnici nominovaní až piati, z toho jeden emeritný lekár na dôchodku. Prešli sme si za posledný rok najhorším obdobím v histórii nemocnice, ale dnes môžem so zadosťučinením konštatovať, že sme toto extrémne ťažké obdobie zvládli. Znovu sa potvrdilo, že naši zdravotníci a nezdravotnícky personál berú svoje povolanie ako poslanie, sú tými najdôležitejšími, veď predsa  život a zdravie máme len jedno. Pandémia nás ešte viac zomkla, ukázala nám tie skutočné hodnoty a opätovne ukázala, ako si ľudia musia vedieť v ťažkých situáciách nezištne pomáhať, odborne aj ľudsky,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr Nina Horniaková.

Ocenení za Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce:

Elena Nosálová  získala ocenenie v kategórii iný pracovník v zdravotníctve.

V nemocnici pracuje od roku 1994, jej túžba pomáhať a byť nápomocná ju v práci posunula vyššie a absolvovala ošetrovateľský kurz.  V práci je zodpovedná, milá, vždy s úsmevom na tvári, v  kolektíve mimoriadne obľúbená. K pacientom pristupuje citlivo a s ochotou pomôcť. Má milujúcu rodinu, ktorá je jej oporou a dve dcéry. Vo voľnom čase sa venuje turistike, má rada severskú chôdzu - nordic walking. Veľmi rada má kvety a prácu v záhradke. 

Mgr. Karol Szendrei - Ocenený za  obetavú a dlhoročnú prácu v zdravotníctve.

Po ukončení štúdia nastúpil na chirurgické oddelenie v zlatomoraveckej nemocnici na pozíciu zdravotnej sestry, kde zotrval 14 rokov. Počas pôsobenia  na chirurgii v roku 2009 absolvoval špecializačné štúdium v chirurgických odboroch  a neskôr pokračoval v magisterskom  štúdiu v odbore ošetrovateľstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktoré úspešne ukončil v r. 2011.

Prvého júla 2020 bol menovaný na pozíciu vedúcej sestry Oddelenia vnútorného lekárstva a Oddelenia dlhodobo chorých. Ponuku tejto pracovnej pozície bral ako veľkú výzvu a zároveň veľkú česť a posun v jeho profesionálnom živote. Aj keď niektoré dni sú  náročné, za najkrajšie považuje pomoc pacientovi, jeho spokojnosť, úsmev na tvári, poďakovanie, zníženie utrpenia a bolesti. To v ňom zanechá pocit, že je súčasťou niečoho zmysluplného a dobrého.

Mgr. Beáta Králiková – Ocenená za významnú pomoc počas pandémie koronavírusu

Vždy chcela pomáhať ľuďom a cítiť sa užitočná, už ako malé dievča túžila pomáhať a starať sa o niekoho. Práve to bolo dôvodom, prečo sa prihlásila na strednú zdravotnícku školu. Nie ako detská, ale zdravotná sestra. V zlatomoraveckej nemocnici pôsobí krásnych 35 rokov. Je nesmierne šťastná, keď vidí kus cesty, ktorou si nemocnica prešla. Za najkrajšie považuje jednoznačne radosť v očiach ľudí, ktorým mohla svojou prácou nezištne pomôcť. Takisto láskavé slová vďaky pacientov ju nejedenkrát zahriali pri srdci.  Prácu berie ako svoje poslanie. Najťažším krokom, ktorým si musí každý zdravotník prejsť, je odosobnenie sa.  Nikdy to nie je ľahké. Každý sme ľudská bytosť plná citov a emócií.

MUDr. Alfréd Galovič CSc. - Lekár ocenený za dlhoročnú prácu v oblasti zdravotníctva.

Po promócii začal pracovať na chirurgickom oddelení v nemocnici v Handlovej. Ako zástupca primára 1970 obhájil dizertačnú prácu na Lekárskej fakulte v Bratislave, kde mu bola udelená vedecká hodnosť kandidát lekárskych vied – CSc. Od roku 1973 sa stal primárom spomínaného chirurgického oddelenia. Funkciu primára vykonával 20 rokov. Počas jeho profesijnej kariéry prebehla rekonštrukcia operačných sál s novým technickým vybavením a vytvorením operačnej sály len pre kostné operácie, tie v tom období patrili medzi najmodernejšie. Svoju profesijnú skúsenosť si prehlboval viacerými mesačnými školiacimi pobytmi na významných pracoviskách – Výskumný traumatologický ústav Brno (1963), Clinic Merle d Aubigné Paríž (1972), traumatologická klinika v Bratislave (1982). Nadstavbovú atestáciu z traumatológie získal medzi prvými na Slovensku v roku 1982. Má aj bohatú publikačnú činnosť, publikoval odborné články v lekárskych časopisoch. Prednášal tiež na lekárskych kongresoch, seminároch vyše 19-krát aj s medzinárodnou účasťou. Osobne previedol vyše 6000 operácií, mnohým pacientom zachránil život alebo ho skvalitnil na najvyššiu možnú mieru. Za svoju odbornú činnosť bol odmenený plaketami, čestnými uznaniami.

MUDr. Mária Končálová – Ocenená za dlhoročnú, obetavú prácu v oblasti zdravotníctva.

Pôsobí v nemocnici Zlaté Moravce od roku 2000. Počas práce na  oddelení vnútorného lekárstva získala dlhoročné skúsenosti. Venuje sa najmä  hematológii, ktorá  ju napĺňa najviac. Jej obdivuhodná vitalita často prekvapí i mladších kolegov. Práca na  oddelení vnútorného lekárstva  je veľmi náročná, stretáva sa s ťažkými a predovšetkým neočakávanými životnými osudmi pacientov a ich rodinných príslušníkov. V rámci kolektívu prináša veľkú motiváciu a ženie dopredu kolegov. Pre mladú generáciu je veľkou inšpiráciou.

Ocenenie jej  patrí za  profesijný  prístup, vysokú odbornosť, praktické skúsenosti a ľudskosť.

Odbornosť a práca v prospech pacienta je pre ňu prirodzená a samozrejmá.

Späť