Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

8. september je svetovým dňom fyziatrie V Nemocnici Zlaté Moravce má rehabilitácia vyše 60 ročnú tradíciu

9.9.2020

Ôsmy september je Svetovým dňom fyziatrie. Táto oblasť medicíny sa v poslednej dekáde dostala výrazne do popredia, fyzioterapeuti a odborníci na rehabilitáciu zdôrazňujú, aký obrovský pokrok môže dosiahnuť aj pacient v ťažkom stave pri systematickom cvičení pod správnym vedením odborníka. Bohatú históriu a skvelé výsledky má aj Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie/FRO/ Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.

Začiatok Oddelenia Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia zlatomoraveckej nemocnice siaha až do 60-tych rokov minulého storočia, kedy v nemocnici už pracovala prvá fyzioterapeutka.  Medzi prvých primárov patril MUDr. Falath, ktorý oddelenie viedol takmer celé 70-te roky aj s kolektívom rehabilitačných pracovníčok. od začiatku 70. rokov s kolektívom 9 rehabilitačných pracovníčok až do 1978. Pamätníci nezabúdajú na mená ako MUDr. Galovičová, MUDr. Bajcárová, MUDr. Bieliková. Oddelenie už takmer 13 rokov vedie  MUDr. Dana Poláková. ,,Naše oddelenie prešlo vývojom a obrovskou premenou. K zásadnej výmene starých prístrojov a doplneniu moderného vybavenia prispela spoločnosť AGEL v posledných troch rokoch. Vždy sa však pod vedením vedúcich lekárov zavádzali do praxe nové metodiky a liečebné postupy, ktoré boli prezentované a odporúčané na školiacich akciách a lekárskych konferenciách,“ zhodnotila vývoj v oblasti trendu vedúca lekárka.

Najčastejšími diagnózami, ktoré fyziatri v Zlatých Moravciach liečia, sú hlavne bolestivé syndrómy chrbtice, tzv. vertebroalgické syndrómy, artrózy a výmeny kĺbov, zlomeniny končatín a chrbtice, hojenie rán, popálenín a ich komplikácií, vertigo a tinnitus (točenie hlavy a pískanie v ušiach), stavy po amputáciách končatín a po náhlych cievnych príhodách atď.,,Rehabilitáciu poskytujeme aj deťom, najčastejšie pri chybnom držaní tela a skoliózach, pri poruchách pohybového a tonusového vývinu u dojčiat, tortikolise (vychýlenom držaní hlavičky), pri plochých nohách atď. V tejto vekovej skupine pribúdajú však aj problémy, ktoré sa vyskytujú hlavne u dospelých, a to bolestivé stavy chrbtice a hlavy z dôvodu dlhého sedenia za počítačom a pri používaní mobilných telefónov,“ opisuje nové skúsenosti, ktoré prináša moderná doba MUDr. Poláková. Pacienti dnes  prikladajú rehabilitácii a v rámci nej aj fyzioterapii veľký význam, čo dokazuje obrovský záujem o tieto procedúry. ,,Kým pred 10-15 rokmi bolo denne ošetrených cca 80-100 pacientov, dnes je to už približne dvojnásobne. A pravdepodobne je to aj v dôsledku pozitívnych účinkov fyzioterapie, ktorou sa dá dosiahnuť úplná úprava pohybu končatín po zlomeninách, výmenách kĺbov, odstránenie bolestí chrbtice,“ dodáva primárka s tým, že je nevyhnutná spolupráca zo strany pacienta. ,,Musí sa aktívne zapájať do procesu rehabilitácie prevádzaním odporúčaných cvičení, na odstránenie svalových dysbalancií, ktoré sú najčastejšie príčinou bolestivých stavov chrbtice,“ dodáva skúsená fyziatrička. Realita však býva horšia, mnohí pacienti  preferujú aj opakovane niekoľkokrát do roka  pasívne metódy liečby, teda podávanie procedúr a mäkkých techník fyzioterapeutmi, ako by sa mali aktívne zapájať do cvičení s dlhodobým účinkom. Vyžaduje si to veľmi dôslednú edukatívnu činnosť lekárov ako aj fyzioterapeutov.

Späť