Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Oznámenie o výkone komerčných vyšetrení na ochorenie COVID-19

30.4.2020

Nemocnica v Zlatých Moravciach, člen skupiny AGEL, oznamuje, že od mája bude vykonávať komerčné vyšetrenia COVID-19.

Zlatomoravecká nemocnica sa pripája do komerčného testovania pacientov na zistenie ochorenia koronavírusu COVID-19. Komerčné vyšetrenia pacientom - samoplatnom sa bude vykonávať v priestoroch, do ktorého je možný vstup s tvárovou maskou cez samostatne vyhradený vstup. Vstup je situovaný vpravo od hlavnej vstupnej brány do nemocnice.  Miesto je označené tabuľou odberu COVID-19. Pacientov prosíme, aby postupovali v smere označenia a dodržiavali doporučený 2 metrový odstup. Klienti - samoplatovia musia byť vopred objední, aby im bol stanovený presný dátum a čas odberu. 
 

Odbery budeme vykonávať každý štvrtok v čase od 9:00 do 11:00 hodiny.  
Pred odberom sa samoplatca preukáže dokladom o zaplatení poplatku vo výške 65,00 EUR na účet nemocnice zriadený v Československej obchodnej banke.
  • číslo účtu v tvare IBAN: SK80 7500 0000 0001 2552 8343, BIC: CEKOSKB 
  • do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo samoplatcu.  

Samoplatcovi pri objednaní bude stanovený presný termín na odber. Môžu sa objednať nasledovne:

  • elektronicky na e- mailovú adresu: beata.kralikova@nemocnicamoravce.sk,
  • telefonicky tel. č. +421 911 167 276.

 

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. tiež bude vykonávať aj odbery na zistenie COVID-19 pacientom, ktorí budú indikovaní cestou RÚVZ a NCZI. Pacientovi, ktorý je indikovaný k odberu, bude zaregistrovaný na NCZI (registráciu môže odoslať pacient, jeho indikujúci lekár alebo RÚVZ ). Následne mu  bude odoslaná sms správa, event. kód s číslom COVID-passu, miestom a presným časom odberu.  

Apelujeme na pacientov, že vstup do areálu nemocnice je povolený len s ochranným rúškom a za dodržania ostatných bezpečnostných opatrení!

Späť