Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

V Nemocnici Zlaté Moravce prijímajú na oddelenie dlhodobo chorých aj pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne

5.12.2019

Nové oddelenie dlhodobo chorých, ktoré slúži pacientom v Nemocnici Zlaté Moravce a.s., člena skupiny AGEL SK, od septembra tohto roku, už môžu využívať aj poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Od 1. decembra nadobudla účinnosť zmluva o preplácaní týchto výkonov. Oddelenie poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom na 12 lôžkach, ktorým je potrebné zabezpečiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.

,,Lekársku starostlivosť na oddelení dlhodobo chorých máme zazmluvnenú s poisťovňou Union a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Rokujeme aj so zdravotnou poisťovňou Dôvera“, uviedol predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce a.s. Miroslav Jaška. Po tom, ako sa nemocnicu podarilo pre pacientov z tohto regiónu zachrániť, začalo sa s jej revitalizáciou, je oddelenie dlhodobo chorých plne využívané.

,,Rekonštrukcia trvala približne dva mesiace a preinvestovali sme celkovo 30 tisíc EUR. Je to však len prvá etapa rekonštrukcie. Po realizácii oboch etáp počítame s navýšením lôžok na tomto oddelení až do plánovaného počtu 50“, objasnil M. Jaška.

Na oddelenie sú prijímaní pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, u ktorých možno vplyvom ďalšej liečby dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta, priemerne je to 21 dní. Oddelenie má nepretržitú prevádzku a pracujú v ňom pod vedením primárky kvalifikovaní lekári, erudované sestry, zdravotnícki asistenti a sanitári, ktorí spolupracujú s fyzioterapeutmi oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Pacient si môže pobyt v ústavnej starostlivosti na tomto oddelení vybaviť aj na vlastnú žiadosť, bez predchádzajúceho odporúčania lekára, a to za účelom ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou tejto hospitalizácie je i rehabilitácia a nácvik denných činností. Takúto starostlivosť vykonávajú sestry a pomocní zdravotnícki pracovníci, tento pobyt je však spoplatnený.

Nemocnicu Zlaté Moravce a.s. od 1. januára 2017 prevádzkuje skupina AGEL SK. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice, čo spádovo predstavuje cca 45.000 obyvateľov. Po zániku nemocnice v Novej Bani (2008) nemocnica čiastočne poskytuje zdravotnícke služby i pre obyvateľov regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na 58 lôžkach.

Späť