Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Skupina AGEL aj mesto sa snažia o zachovanie Nemocnice Zlaté Moravce

2.9.2019

Nemocnica v Zlatých Moravciach zostane zachovaná pre tamojších obyvateľov. Napriek faktu, že sa v pláne stratifikácie Ministerstva zdravotníctva SR s ňou, ako akútnou nemocnicou nepočíta, majoritný vlastník nemocnice, skupina AGEL SK a predstavitelia mesta sa dohodli, že nemocnicu zachovajú a budú ju ďalej rozvíjať. Aby však obhájila svoju existenciu, musí prejsť viacerými zmenami. Niektoré oddelenia čakajú čiastočné úpravy, pribudne aj úplne nové oddelenie. Cieľom bude mať nemocnicu na úrovni, kvalitne vybavenú, s kvalifikovaným personálom a najmä bezpečnú pre pacientov.

Navrhovaná reforma Ministerstva zdravotníctva SR, známa ako stratifikácia, by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a zároveň určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Výsledkom stratifikácie je podľa doterajšieho návrhu aj výrazná redukcia siete akútnych nemocníc – z pôvodných 78 na konečných 46.  S  cieľom, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná na vyššej úrovni, lepšie a bezpečnejšie, pretože sa na jednom mieste bude vykonávať viac náročných úkonov či operácií. To prinesie viac skúseností a očakáva sa, že aj  výrazne menej komplikácíí u pacientov po zákrokoch.

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. po  reforme, ktorú má stratifikácia priniesť, v zozname akútnych nemocníc vôbec nefiguruje. Spoločnosť AGEL SK však vypočula žiadosti a argumenty obyvateľov a v súlade s očakávaním  mesta sa rozhodla nemocnicu pre spádovú oblast takmer 45 000 obyvateľov zachovať. Musí však reflektovať na kritériá stanovené zdravotnými poisťovňami a prejsť zmysluplnou reorganizáciou.

V pláne je zmeniť časť lôžok na dvoch najťažších oddeleniach, (anestézie a intenzívnej medicíny a chirurgickom) s tým, že spomínané oddelenia zostávajú zachované. Najťažší pacienti  budú liečení v nemocniciach  v Nitre a v Leviciach. Naopak, výraznou zmenou k lepšiemu prejde lôžková časť, kde bude novovytvorené oddelenie pre dlhodobo chorých. V dvoch etapách by sa mal počet týchto lôžok navyšovať až do plánovaného počtu 50.

,,Rád by som uistil všetkých obyvateľov regiónu Zlaté Moravce, že naša nemocnica má svoje opodstatnenie, je a bude tu pre pacientov aj naďalej. Bude fungovať kvalitnejšie a efektívnejšie a s ohľadom na potreby pacienta,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, MPH predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce a.s.

,,Za vedenie mesta môžem potvrdiť, že všetky plánované kroky boli s nami vopred prediskutované, považujeme ich za racionálne a určite prispejú k ďalšiemu rozvoju nemocnice s ohľadom na nás región a našich pacientov,“ potvrdil primátor Zlatých Moraviec PaeDr. Dušan Husár.

,,Spoločnosť AGEL SK  dôsledne zanalyzovala stav, postavenie a reálne možnosti Nemocnice v Zlatých Moravciach s prihliadnutím na podobné zariadenia v blízkom okolí, počet realizovaných výkonov, ako aj najväčšie potreby  pacientov. Výsledkom je rozhodnutie urobiť v nemocnici niektoré zmeny, ale tak, aby sa čo najmenej dotkli pacientov, a úroveň poskytovaných služieb do budúcna stúpala. Všetky schválené zmeny sú v súlade s podnikateľským zámerom a akcionárskou zmluvou“, objasnil Ing. Michal Pišoja, MPH, predseda predstavenstva AGEL SK.  

Nemocnicu Zlaté Moravce a.s. od 1. januára 2017 prevádzkuje skupina AGEL SK. V súčasnosti zamestnáva cez 150 zamestnancov, pripravované zmeny tento počet neznížia, práve naopak. Výhľadovo sa počíta s prijímaním nových zamestnancov.

Späť