Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Modernizácia v Nemocnici Zlaté Moravce

6.3.2018

Nemocnica Zlaté Moravce a.s., člen skupiny AGEL, prešla v uplynulom období veľkými zmenami. Jej najväčšia výzva sa spájala so snahou vytvoriť si pozíciu stabilného poskytovateľa zdravotnej spoločnosti v regióne.

V uplynulom roku vedenie nemocnice venovalo hlavnú pozornosť prijímaniu a realizovaniu opatrení na ekonomickú stabilizáciu s cieľom vyrovnaného hospodárskeho výsledku s ambíciou naštartovania nemocnice k postupnej ziskovosti a prechodu do rozvojových programov. S týmto cieľom prebiehali aj racionalizačné opatrenia a reštrukturalizácia nemocnice.

Zlatomoravecká nemocnica v uplynulom roku hospitalizovala 3 410 pacientov, z toho 2 913 akútnych a 497 plánovaných pacientov. Z celkových ukončených hospitalizácii zaznamenala 1 862 hospitalizácií žien a 1 548 mužov. Ambulantne ošetrených klientov bolo viac ako 20-tisíc. Celkový počet operačných výkonov v roku 2017 skončil na čísle 758. Najčastejšími operačnými zákrokmi u pacientov predstavujú výkony všeobecnej chirurgie ako laparoskopicá cholecystectomia, appendectomia, herioplastika, perforácia žalúdka  a adheziolýza.

Prístrojová techniky sa postupne modernizuje v rámci investičných programov. Dlhodobá a kontinuálna snaha nemocnice o stabilizáciu ekonomickej situácie, zlepšenie podmienok pre pacientov a pracovných podmienok pre zamestnancov je procesom, ktorý závisí o predovšetkým od úsilia a manažérskeho riadenia.

Vízie v roku 2018 má nemocnica pomerne rozsiahle, od rozšírenia výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS) v odbore všeobecnej chirurgie tj. traumatológie, cievnej chirurgie, ortopédie, cez stabilizáciu personálnej situácie lekárov a stredného zdravotného personálu, dopĺňanie prístrojového  vybavenia  s cieľom zdokonaľovania zdravotnej starostlivosti,“ hovorí riaditeľka nemocnice Ing. Marta Eckhardtová.

Doteraz najväčším investičným zámerom akcionárov nemocnice sa stala výstavba moderného tepelného hospodárstva s cieľom výrazného zníženia nákladov na spotrebu plynu, tepelných strát, zvýšenej dodávky tepla a teplej vody ako aj nákladov na prevádzku kotolne. Nezávislý prevádzkový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, ktorý bol v kotolni nainštalovaný, zabezpečil bezproblémový chod nemocnice a   pozitívne ovplyvnil jej hospodársky výsledok. Nové technológie umožnili diaľkový centrálny dohľad nad prevádzkou kotolne a zároveň prehľad o spotrebe plynu a vyrobeného tepla. Väčšinový vlastník Nemocnice Zlaté Moravce a.s., spoločnosť AGEL SK a.s., do celkovej rekonštrukcie tepelného hospodárstva investoval takmer 400-tisíc eur.

 V oblasti laboratórnej diagnostiky bolo najväčším krokom zlatomoraveckej nemocnice obstaranie dvoch nových analyzátorov pre oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ktoré sú  jednými z najnovších z rady vysokovýkonných  analyzátorov. Pracovisko klinickej biochémie a hematológie a transfúziológie nimi zvýšilo užívateľský komfort, analytické možnosti a nadštandardný počet vyšetrení za hodinu. Taktiež prostredníctvom nich znížili i celkové náklady na prevádzku. Prístroje celkovo rozšírili a zvýšili úroveň vyšetrení a diagnostiku ochorení pacienta. Zároveň sa nimi otvorili nové možnosti pre súčasné používané testy, ale aj pre nové testy do budúcnosti.

Pre pacientov oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) sa zakúpil nový anestéziologický prístroj za viac ako 15 000 tisíc eur. Pacienti chirurgického oddelenia už teraz jednoducho a komfortne privolajú zdravotný personál pomocou nového dorozumievacieho zariadenia za takmer 3500 eur.  

Na sklonku roka nemocnica začala s rozsiahlou rekonštrukciou rádiologického pracoviska. Investícia by mala presiahnuť viac ako 150 000 eur. Zrekonštruované pracovisko plánuje nemocnica uviesť do prevádzky na jar 2018. Svoj štandard a kvalitu poskytovaných služieb na tomto kľúčovom pracovisku nemocnica zvýši obmenou a obnovou prístrojového vybavenia.

V oblasti informačných technológií zvýšila nemocnica komfort svojim zamestnancom zakúpením 46 kusov počítačov s najnovšími operačnými systémami.  Do zdravotníckeho zariadenia pribudlo 21 kusov monitorov, obstaral sa i záložný server. V nemalej miere sa investovalo do prechodu na DRG a eZdravie. Nemocnica zakúpila i nové programové vybavenie nemocničného informačného systému za takmer 6 000 eur.   

Nemocnica k dnešnému dňu poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice. Ide približne o 45-tisícovú spádovú oblasť. Po zániku nemocnice Novej Bani poskytuje zlatomoravecká nemocnica zdravotnícku starostlivosť i pre početnú skupinu obyvateľov regiónu Nová Baňa.

Späť