Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

V Nemocnici Zlaté Moravce pracujú s novou laboratórnou technikou

10.10.2017

Oddelenie laboratórnej medicíny v Nemocnici Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, v týchto dňoch začalo pracovať s dvomi najmodernejšími analyzátormi, ktorými nemocnica zníži celkové náklady oddelenia a vykoná nadštandardný počet vyšetrení za hodinu. Novými laboratórnymi prístrojmi, biochemickým analyzátorom a imunochemickým analyzátorom, nemocnica zvýši úroveň vyšetrení, od ktorých závisí samotná diagnostika ochorenia pacienta.

Obstaraním biochemického analyzátora, ktorý je najnovší z rady vysokovýkonných  analyzátorov určených pre pracoviská klinickej biochémie, oddelenie zvýši užívateľský komfort a analytické možnosti. Taktiež sa znížia aj celkové náklady na prevádzku. Prístroj ponúka  výkon 1200 testov za hodinu, s kapacitou 63 rôznych testov v prístroji súčasne, čím  sa rozšíria možnosti diagnostiky. Obstaranie tohto prístroja otvára  nové možnosti pre súčasne používané testy, ale aj pre nové testy do budúcnosti.

Prístroje nahradili zastarané a opotrebované staršie typy laboratórnej techniky. Sú navrhnuté tak, aby sa dokázali súčasné laboratóriá vyrovnať so zvyšujúcim tlakom na čas a produktivitu výkonov.“ uviedol vedúci lekár oddelenia MUDr. Milan Rebek.

Nemocnica využitím diagnostického zariadenia, imunoanalytického systému rozšíri poskytovanie služieb, ktoré prinesú pozitíva hlavne pre pacientov. Nový prístroj je moderným diagnostickým zariadením používaným po celom svete. Vyšetruje špeciálne parametre metódami imunochemickej diagnostiky - analytami, ktorými sa diagnostikujú nádorové markery, málokrvnosť, choroby štítnej žľazy, choroby srdcového svalu a nedostatok niektorých vitamínov.

Spokojnosť  neskrýva ani riaditeľka nemocnice, ktorá na margo obnovy zdravotníckej techniky uviedla: „Obstaraním nových laboratórnych prístrojov sa vo veľkej miere zefektívni a zjednoduší práca celému tímu pracovníkov Oddeleniu laboratórnej medicíny. V neposlednom rade sa zvýši aj kvalita vyhodnocovaných vzoriek a bezpečnosť pacienta,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

Oba analyzátory budú po kompletnej inštalácii a skúšobnom režime, ktorý práve prebieha, pripojené  do nemocničného informačného systému. Oddelenie laboratórnej medicíny patrí medzi najvyťaženejšie oddelenia nemocnice. Neustálou modernizáciou sa nemocnica snaží držať krok s ostatnými nemocnicami v kraji. Nové laboratórne zariadenia  budú slúžiť nielen potrebám pre vyšetrenia lekárov z nemocnice ale aj iným, neštátnym, lekárom v regióne. 

Späť