Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica Zlaté Moravce zaviedla nový systém stravovania

13.9.2017

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, v týchto dňoch zaviedla nový systém vydávania stravy, ktorý vo veľkej miere prispeje k efektívnemu procesu podávania jedál pacientovi. Moderným štýlom distribúcie jedál, ojedinelým v podmienkach nemocníc na Slovensku, spĺňa zlatomoravecká nemocnica vysoké kritériá európskych štandardov.

Zlatomoravecká nemocnica v snahe o neustále zlepšovanie svojich služieb pre pacientov v týchto dňoch zaviedla nový trend podávania jedál pre pacientov tzv. distribúciu stravy pacientom priamo na podnosoch.

Ide o výdaj stravy, pri ktorom má každý pacient svoju identifikáciu a číslo diéty. Následne sa takto označená strava distribuuje pacientom na podnosoch. Jedlo je pevne uzatvorené v nádobách, čím je dostatočne eliminované od prenosov  rôznych infekčných a nozokomiálnych nákaz. Vzhľadom k tomu, že teplota v prenosných boxoch je permanentne udržiavaná na úrovni 65˚C, jedlo sa podáva dostatočne teplé. Strava sa zo stravovacej prevádzky do jednotlivých pavilónov dováža v pravidelných intervaloch,  v prenosných boxoch prostredníctvom vozíkov, ktoré sú maximálne stabilné a zamedzujú vyliatie tekutej stravy.

„Nový systém výdaja stravy výrazne zjednoduší personálu a tiež pacientom servírovanie stravy. Sme radi, že sme mohli výrazným spôsobom prispieť k spokojnosti našich pacientov.“ uviedla riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.

Mesačne nemocnica svojim pacientom rozdistribuuje približne 4300 porcií jedál. Výhodou podávania jedla takýmto spôsobom je predovšetkým hygienické hľadisko.

„Predtým bola príprava jedál zabezpečovaná rozdeľovaním stravy z 10l nerezových varníc, ktoré sa rozvážali z kuchyne na jednotlivé oddelenia, čo bolo fyzicky namáhavé a pracné. Personál oddelenia musel následne na oddelení stravu opätovne pacientom rozdeľovať podľa nahlásených diét.“ uviedla riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová. 

Zlatomoravecká nemocnica je jednou z mála  nemocníc na Slovensku, ktorá v súčinnosti s externou dodávateľskou spoločnosťou zaviedla pre svojich klientov distribúciu stravy systémom označovania jednotlivých druhov diét priamo na hygienicky uzatvárateľné boxy, ktoré sú pacientovi vydávané prostredníctvom podnosov.  

Späť