Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Majoritným vlastníkom Nemocnice Zlaté Moravce sa stala spoločnosť AGEL SK

13.2.2017

Nemocnica Zlaté Moravce má od 23. decembra nového majoritného vlastníka, ktorým je spoločnosť AGEL SK a.s.. Získaním majoritného podielu v Nemocnici Zlaté Moravce sa stáva v poradí 9 zdravotníckym zariadením skupiny AGEL SK, ktorá chce ponúknuť kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť a taktiež zázemie silného a stabilného zamestnávateľa. Skupina AGEL plánuje nemocnicu rozvíjať a investovať do nej viac ako 2 milióny EUR.

Spoločnosť AGEL je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe s dlhoročnými skúsenosťami. AGEL SK na Slovensku kontroluje a riadi spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych regiónoch republiky. „Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a jej stály rozvoj. Som rád, že medzi naše ďalšie akvizície na Slovensku patrí aj zdravotnícke zariadenie v Zlatých Moravciach, uviedol predseda predstavenstva spoločnosti AGEL SK Ing. Michal Pišoja.

Akcionári Nemocnice Zlaté Moravce na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 13.januára 2017 menovali nových členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti. Predsedom dozornej rady bol zvolený Ing. Marek Holub, podpredsedom dozornej rady Ing. Michal Pišoja, ktorý zároveň zastáva funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa AGEL SK a člena predstavenstva spoločnosti AGEL a.s. a vo funkcii člena dozornej rady ostáva MUDr. Jozef Hanzel.  Novým predsedom predstavenstva bol vymenovaný Mgr. Viktor Dudáš, ktorý pôsobí v skupine AGEL SK od roku 2009 ako riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno. Podpredsedom predstavenstva bol menovaný MUDr. Jozef Botka, ktorý zastáva funkciu predsedu predstavenstva Nemocnice Zvolen a v skupine AGEL SK pôsobí od roku 2009  a členom predstavenstva MUDr. Oto Balco.

Novým riaditeľom zdravotníckeho zariadenia sa stal od 16. januára 2017 Ing. Otto Mausch, ktorý pochádza z Nových Zámkov a má 58 rokov. Ing. Otto Mausch vyštudoval na EF SVŠT v Bratislave, kde v roku 1982 promoval. Svoju odbornú prax po absolvovaní vysokoškolských štúdií začal v roku 1982 v kde v rôznych oblastiach hospodárstva pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách. V minulosti pracoval v Špecializovanej nemocnici Sv. Svorada Zobor n.o., odkiaľ čerpá skúsenosti v oblasti riadenia v zdravotníctve. „Ďakujem vedeniu spoločnosti AGEL SK a.s. za dôveru a budem sa snažiť plniť svoje úlohy na mojom poste a pomáhať napĺňať víziu rozvoja nemocnice,“ uviedol nový riaditeľ Nemocnice Zlaté Moravce a.s. Ing. Otto Mausch s tým, že nadobudnuté odborné schopnosti a  vedomosti bude využívať v  prospech pacientov a nemocnice.

Nemocnica Zlaté Moravce v súčasnosti prevádzkuje lôžkové oddelenia: Interné oddelenie vrátane Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) Chirurgické oddelenie, Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky (SVLZ): Rádiológia, Klinická biochémia, Hematológia, Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia. „V nemocnici  v súčasnosti plánujeme personálne stabilizovať jednotlivé  oddelenia z pohľadu ich funkčnosti, rozšírenia spektra výkonov pre pacientov, zatraktívnenie prostredia a modernizácie prístrojového vybavenia a budov,“ dodal Ing. Pišoja.

Skupina AGEL v Českej a Slovenskej republike prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, neziskové organizácie a pod skupinu spadá aj sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární v Českej republike a na Slovensku.

Späť