Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Sepsa môže vzniknúť aj po ľahkej infekcii. Kto je najviac ohrozený?

12.9.2023

Sepsa (otrava krvi) je najčastejšia príčina smrti po nezvládnutej infekcii, zvyčajne bakteriálnej. Imunitný systém si zvyčajne vie poradiť v boji proti akýmkoľvek baktériám, vírusom alebo hubám, aby zabránil vzniku infekcií, no stáva sa, že niekedy prehnane reaguje poškodením telesných tkanív a orgánov. Pri príležitosti svetového dňa sepsy, 13. septembra, prinášame rozhovor s primárkou MUDr. Jarmilou Dekrétovou z oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.

Ako, prípadne kedy, vzniká sepsa?

Sepsa, ľudovo nazývaná aj otrava krvi, je reakcia organizmu na prítomnosť infekcie v tele človeka. Vyvolávajúcim pôvodcom môžu byť akékoľvek mikroorganizmy: vírusy, baktérie, kvasinky.

Poznáme nejaké varovné príznaky na jej predchádzanie?

Prítomnosť týchto mikroorganizmov v tele človeka môže byť aj neškodná u zdravého jedinca, napr. po vytrhnutí zubu, po chirurgických zákrokoch, endoskopických vyšetreniach. Táto takzvaná bakteriémia, virémia,  alebo fungémia u zdravých ľudí nespôsobí závažné ťažkosti. Zdravý imunitný systém si s nimi ľahko poradí. V rozvoji akejkoľvek infekcie hrá úlohu jej pôvodca a jeho virulencia, čiže schopnosť mikróba vyvolať ochorenie, tiež veľkosť infekčnej dávky a schopnosť organizmu reagovať na tohto patogéna. Najbežnejší varovným signálom je nezrozumiteľná reč, zmätenosť, extrémna triaška, nevylučovanie moču, ťažká dýchavičnosť, prípadne zmena farby kože.

Je sepsa závažná pre ľudský organizmus?

Sepsa je klinický stav ťažkej infekcie, pokiaľ sa adekvátne nelieči, môže vyústiť až do septického šoku so zlyhávaním obehu a následne aj ostatných životne dôležitých orgánov.

Kto je najviac ohrozený?

Seniori nad 65 rokov a malé deti (dojčatá), ľudia s oslabenou imunitou, ľudia, ktorí trpia chronickými chorobami (cukrovka, rakovina, ochorenia obličiek a pľúc), pacienti po operáciách a po ťažkých zraneniach (najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti).

Do akej miery je účinná včasná diagnostika a  liečba?

Dôležitým faktorom úspešnosti liečby je včasná identifikácia pacienta a nasadenie adekvátnej liečby. Ak má pacient zrýchlené dýchanie, systolický tlak krvi pod 100 Torr a je prítomná alterácia (porucha) vedomia – mentálneho stavu, mali by sme myslieť na to, že takéto zhoršenie klinického stavu pacienta môže byť spôsobené sepsou. V čase moderných technológií by sme nemali zabúdať na základné diagnostické prvky a to fyzikálne vyšetrenia pacienta a odber anamnézy, ale ani  na rozhovor lekára s pacientom. Odporúča sa odobrať vzorky zo všetkých materiálov, u ktorých máme  podozrenie na zdroj infekcie. Napríklad hlieny z dýchacích ciest, moč, mozgovomiešny mok, hnis z rán, preležanín. Za najdôležitejšiu vzorku sa považuje odber krvi na mikrobiologické vyšetrenie.

A liečba, aká je?

Základnou liečbou je antimikrobiálna liečba. Antibiotiká pri bakteriálnej infekcii, antivirotiká pri vírusovej infekcii, antimykotiká pri kvasinkovej infekcii. Zo začiatku kombinovaná, pri dokázaní pôvodcu je cielená. Nevyhnutnou súčasťou je nájsť ložisko infekcie a podľa možnosti ho odstrániť. Okrem klinického stavu pacienta sa sledujú aj zápalové parametre v krvnom obehu. Odpoveď pacienta na liečbu rozhoduje o dĺžke antimikrobiálnej liečby. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je aj tekutinová liečba kryštaloidnými roztokmi, nutričná liečba, imunoterapia.

Počas vašej praxe ste liečili pacienta s touto diagnózou, u ktorého liečba, žiaľ, nebola úspešná?

Vo svojej praxi som sa na našom oddelení stretávala s pacientmi, u ktorých sepsa vyústila do zlyhávania viacerých orgánových systémov (pľúca, krvný obeh, obličky, pečeň, tráviaci systém, mozog) a liečba bola už resuscitačnou. Takáto liečba je veľmi náročná a, bohužiaľ, niekedy končí aj smrťou.

Aké sú najdôležitejšie zásady, ako predchádzať možnému výskytu otravy krvi?

Pri návšteve ústavného alebo ambulantného zdravotníckeho zariadenia je nutné predchádzať vzniku nozokomiálnych (nemocničných) nákaz správnou a dostatočnou hygienou rúk. Chrániť rizikové skupiny akými sú novorodenci, starší ľudia, tehotné ženy a osoby s poruchami imunity. Nezanedbávať a nepodceňovať liečbu zápalových ochorení.

Späť