Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Chcete poznať svoju prognózu? Lekárka Zlatomoraveckej nemocnice Vám ochotne poradí

4.6.2019

Je profesne najmladšou lekárkou v kolektíve doktorov Zlatomoraveckej nemocnice, ktorá je členom skupiny AGEL. Známa a obľúbená najmä v kruhu niekdajších študentov ako odborný asistent dekana Lekárskych fakúlt na Slovensku. Položili sme otázky MUDr. Márii Prieložnej, MPH, ktorá vám poradí, aké ochorenia a rizikové faktory by mal zistiť obvodný lekár v anamnéze pacienta.

Mnoho ľudí nevie, prečo sa lekár pýta na rodinnú anamnézu. Ktoré ochorenia sú dedičné, môžu nás potenciálne ohroziť a trpíme zvýšeným rizikom ich vzniku, ak sa objavili v našej rodine?

 „Rodinnou anamnézou lekár zisťuje, na aké choroby sa liečili naši predkovia. Ak sa choroby opakovane vyskytujú v rodine, môžu sa , ak nastanú vhodné podmienky, prejaviť aj v ďalšej generácii u potomkov. Ide o dedičné ochorenia srdcovocievne ochorenia (infarkt myokardu, vysoký tlak krvi), mozgovo cievne (náhla cievna mozgová príhoda, ateroskleróza), metabolické ochorenia (cukrovka). Z onkologických ochorení u žien v rodine sa môže vyskytovať rakovina krčka maternice a prsníka. U mužov sa dedí rakovina prostaty, pľúc a hrubého čreva. V rodine sa môžu vyskytovať aj chromozómové ochorenia a vývojové chyby. Poznaním svojej rodinnej anamnézy môžeme správnou životosprávou predchádzať prejavu týchto chorôb.“

Ktoré sú najvýraznejšie rizikové faktory civilizačných ochorení?

 „Rizikovými faktormi srdcovocievnych a mozgovocievnych ochorení je fajčenie, nepravidelné stravovanie, nedostatok pohybovej aktivity, nedostatok spánku a stres. Rizikovými faktormi onkologických  ochorení pohlavného systému sú vírusy napr. genitálny papiloma vírus, virus herpes gentalis. Nízky počet tehotenstiev a nedojčene detí sú rizikovými faktormi rakoviny prsníka u žien. Muži by si mali dávať pozor na nadmerné pitie alkoholu, ktorý je rizikovým faktorom rakoviny čreva.“

Ľudia trpiaci nadváhou alebo obezitou často neberú do úvahy, aké riziko so sebou prináša nadváha, brušný tuk a obezita. Mohli by ste čo najkonkrétnejšie – ako príklad – uviesť, o čo vyšším rizikom vzniku cukrovky, vysokého krvného tlaku a infarktu či prípadne iných vážnych ochorení trpia ľudia s nadváhou/obezitou?

 „Nadváha a obezita je rizikovým faktorom pre všetky vyššie uvedené ochorenia. Dochádza pri nej k hromadeniu tuku v organizme, jeho ukladaniu nielen do zásob do tukových buniek, ale aj do steny ciev, v krvi je ho nadbytok, v bunkách pečene, v okolí orgánov čo má nepriaznivý vplyv na správne fungovanie celého organizmu a dochádza k rýchlejšiemu prejavu civilizačných chorôb v mladšom veku a tým aj skráteniu možnej dĺžky života o niekoľko rokov.“

Často sa hovorí, že ak lekár s pacientom nerozoberá jednotlivé hodnoty krvných testov alebo pacientovi dá len krátku informáciu, pacient by sa mal pýtať a informovať o svojom zdravotnom stave. Na ktoré hodnoty by sa mal pýtať, čo by mal vedieť o svojom zdravotnom stave na to, aby dokázal zodpovedne predchádzať rizikám vzniku ochorení prípadne urobiť zmeny vo svojom životnom štýle? Ktoré hodnoty indikujú, že máme na niektoré ochorenie „nábeh“? Mohli by ste ich čo najkonkrétnejšie pomenovať?

 „Pacient by sa mal spýtať na hodnoty cholesterolu a triglyceridov, hodnoty cukru a množstvo minerálov. Tieto látky sú podstatnou súčasťou nášho metabolizmu, zdravia a obnovy buniek a ich nadbytok je rizikovým faktorom civilizačných ochorení. Zloženie krvi ako je hodnota červených krviniek a hemoglobínu má vplyv na prenos kyslíka k bunkám, a tým sa podieľajú na tvorbe energie. Biele krvinky sú súčasťou imunitného systému, ktorý nás ochraňuje pred chorobami.“

Odpovede poskytnuté pre časopis Slovenka Zdravie rodiny

Späť