Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce Bielym srdcom prejavila úctu a vďačnosť svojim sestrám

13.5.2024

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zlaté Moravce zorganizovala v piatok 10. mája odborný seminár spojený s udeľovaním prestížneho ocenenia „Biele srdce 2024". Medzi ocenenými boli štyri sestry zo zlatomoravskej nemocnice a dve navrhnuté Regionálnou komorou.

Odborný seminár, ktorý zlatomoravská nemocnica v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zlaté Moravce zorganizovala, sa uskutočnil 10. mája na pôde Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Zlatých Moravciach. Uctili a poďakovali sa za prácu všetkým sestrám, praktickým sestrám a pôrodným asistentkám z okresu Zlaté Moravce. Stretnutie otvorila prezidentka RK SaPA Eva Pacalajová, riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková a členka predstavenstva Ing. Marta Eckhardtová, MPH. Pozvanie organizátorov prijal aj primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár.

Denne sa stretávajú nielen s utrpením, bolesťou, bezmocnosťou či koncom života, ale aj s radosťou z uzdravenia pacienta. Ich práca je nenahraditeľná. Vyžaduje si veľkú dávku ľudskosti, empatie, odborných aj osobných skúsenosti. „Pri tejto príležitosti by som chcela poďakovať našim sestrám a praktickým sestrám za ich každodennú, obetavú prácu a ľudský prístup k pacientom. Za ich vytrvalosť a častokrát aj nadľudský výkon," úvodom podujatia uviedla riaditeľka nemocnice MUDr. Nina Horniaková, ktorá všetkým sestrám, praktickým sestrám a pôrodným asistentkám prejavila vďaku za ich vľúdnosť, trpezlivosť, pokoru a láskavosť a tiež za ich osobné aj morálne kvality. „Ďakujem vám za každú sekundu, ktorú venujete pacientom,“ dodala riaditeľka.

Ocenenou sestrou navrhnutou Nemocnicou AGEL Zlaté Moravce v kategórii Sestra – manažérka bola Bc. Alena Kostolániová, sestra oddelenia vnútorného lekárstva a JIS, ktorá je nemocnici verná viac ako 16 rokov. Ako vedúca sestra je pravou rukou primárky aj ostatným lekárom a mentorkou svojim kolegom. Pod jej vedením kolektívu nechýba odhodlanie a chuť do práce. V kategórii sestra v praxi si ocenenie prevzala špecializovaná sestra JIS oddelenia vnútorného lekárstva Ľubica Valkovičová, ktorá 26 rokov pracovala na ARO a spolu s ňou tiež dve ďalšie sestry z oddelenia dlhodobo chorých. Vlasta Karáčová, špecializovaná sestra v odbore vnútorného lekárstva, počas 35 rokov jej praxe pracovala na internom aj chirurgickom oddelení. Eva Ďuroňová začala pracovať v detských jasliach, no od roku 1990 až do dnes pracuje ako sestra v nepretržitej prevádzke. Značnú časť jej života strávila pri pacientoch na chirurgickom oddelení. Obe v súčasnosti pomáhajú pacientom na oddelení dlhodobo chorých. Medzi inými ocenenými, navrhnutými Regionálnou komorou SaPA Zlaté Moravce, bola sestra súkromnej gynekologickej ambulancie Mária Kukučková a  staničná sestra Zariadenia opatrovateľskej služby mesta Zlaté Moravce Eva Bošanská.  

Pri tejto príležitosti vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce poprialo všetkým, nielen oceneným sestrám, veľa síl, pracovnej aj rodinnej pohody, veľa pozitívnej energie a do ďalšej práce predovšetkým pevné zdravie.

Program seminára so slávnostným oceňovaním bol nanajvýš zaujímavý s množstvom odborných prednášok, prostredníctvom ktorých vysvetlili prácu zdravotníckych pracovníkov na školách, prítomných zaviedli do podmienok vojenského zdravotníctva v poli, priblížili terapiu pacienta v hyperbarickej komore, poučili o závislosti na internete, objasnili vplyv orálneho mikrobiómu na zdravie človeka aj artroskopiu kolena z pohľadu operačnej sestry. Priblížili tiež nové materiálno-technické vybavenie operačných sál v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce. Deň bol ukončený prednáškou o hypoglikémii a interakciách zapríčinených kombináciou voľne dostupných liekov. Slávnostné ocenenie bolo spestrené asistenciou a moderovaním študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb aj umeleckým vystúpením žiakov Základnej umeleckej školy.

Späť