Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Bielym srdcom vyjadrila Nemocnica AGEL Zlaté Moravce úctu svojim sestrám

12.5.2023

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek zorganizovala odborný seminár spojený s prestížnym ocenením „Biele srdce 2023". Medzi ocenenými boli aj tri sestry zo zlatomoravskej nemocnice, ktoré sú jej i pacientom verné štyri desiatky rokov.

Odborný seminár sa uskutočnil vo sviatok, ktorým zdravotné zariadenia v rámci celého sveta prejavujú úctu a poďakovanie všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, v piatok 12. mája 2023 počas oslavy Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce si tak uctila a poďakovala za prácu všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, zdravotným laborantom, RTG technikom aj fyzioterapeutom okresu  Zlaté Moravce. Stretnutie otvorila prezidentka RK SaPA Eva Pacalajová a námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Beáta Králiková. Okrem členky predstavenstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Ing. Marty Eckhardtovej, MPH prijal pozvanie aj primátor Zlatých Moraviec PaedDr. Dušan Husár.

„Vážim si  príležitosť byť osobne pri udelení tak vzácneho ocenenia, akým ocenenie Biele srdce je. Vyjadriť úctu a vďaku sestrám za ich obetavú prácu. Profesia sestry je nenahraditeľná, náročná. Vyžaduje oddanosť, ľudský prístup, veľké a obetavé, čisté srdce, preto si zaslúžia rešpekt nás všetkých,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, MUDr. Nina Horniaková.

Ocenenou sestrou navrhnutou Nemocnicou AGEL Zlaté Moravce v kategórii sestra – manažérka bola Mgr. Ľubica Zlatňanská z chirurgického oddelenia, ktorá v nemocnici pracuje viac ako 20 rokov. V kategórii sestra v praxi bola nemocnicou ocenená sestra Tatiana Havalová z centrálnych operačných sál a tiež Viera Kolembusová z oddelenia dlhodobo chorých, ktoré bolo počas pandémie koronavírusu COVID-19 plne reprofilizované na COVID oddelenie. Obe sestry sú plnohodnotným členom tímov viac ako 40 rokov. Medzi inými ocenenými, navrhnutými Regionálnou komorou SaPA Zlaté Moravce, bola zdravotná sestra Zuzana Nagyová a Iveta Géciová, ktoré tiež získali ocenenie v kategórii sestra v praxi.

Pri tejto príležitosti vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce poďakovalo všetkým zdravotníkom tak v nemocniciach, ako aj v ambulanciách a v Domove ošetrovateľskej starostlivosti, záchranárom, verejným zdravotníkom aj všetkým tým, ktorí sa denno-denne starajú o pacientov, častokrát v neľahkých podmienkach. „Chcem všetkým zdravotníkom poďakovať za nielen ich ľudskú, ale aj odbornú starostlivosť, s akou sa venujú svojim pacientom,“ uviedla MUDr. Horniaková, ktorá ďalej dodáva „odbornosť a práca v prospech pacienta je pre nich prirodzená a samozrejmá. Oceňujeme ich príkladnú starostlivosť a obetavý prístup nielen k pacientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj kolegom a známym.“ 

Program seminára so slávnostným oceňovaním, na ktorom sa registrovalo viac ako 100 sestier z regiónu Zlaté Moravce a okolitých okresov, bol zaujímavý s množstvom odborných prednášok, ako napríklad fyzioterapia pri dysfunkcii panvového dna, asistencia sestry pri punkcii kolenného kĺbu, bossing a mobbing na pracovisku v zdravotníckom zariadení, opakované hospitalizácie pacientov s hypertenziou, nozokomiálne nákazy či krvné prípravky, druh, význam a využitie v praxi. Slávnostné ocenenie bolo spestrené o umelecké vystúpenie študentov zo Základnej umeleckej školy Zlaté Moravce

Späť