Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Viac ako 70 darcov a 33 litrov krvi, taká je bilancia darovania krvi v zlatomoraveckej nemocnici za minulý rok

19.1.2021

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a jej oddelenie Hematológie síce fungujú momentálne ako krvný sklad, ale v roku 2020 v rámci spolupráce s Nemocnicou AGEL Komárno umožnila dobrovoľníkom štyrikrát darovať krv priamo v nemocnici

Aj napriek zhoršenej epidemiologickej situácii, ktorá Slovensko minulý rok zasiahla, sa v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce zišlo 73 dobrovoľníkov, aby darovali najvzácnejšiu tekutinu a pomohli tak pacientom. ,,Odbery sa uskutočnili štyrikrát, v marci, v júni, v júli a posledný v septembri. Celkovo nám darovali 33 litrov krvi,“ vysvetľuje Terézia Baťová, vedúca laborantka oddelenia Hematológie. ,,Ďalšie odbery sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonali, avšak v budúcnosti spolu s komárňanskou nemocnicou plánujeme v tejto aktivite pokračovať. Krv je pre fungovanie zdravotníctva mimoriadne dôležitá, preto si vážime záujem, ktorý o darovanie krvi v našej nemocnici je. Každá jedna kvapka je pre nás dôležitá a veríme, že aj tento rok ju budeme získavať v desiatkach litrov,“ hovorí MUDr. Nina Horniaková, poverená vedením nemocnice.

Darcom krvi môže byť každý, kto dovŕšil 18. rok života a nedosiahol 60. rokov a jeho telesná hmotnosť presahuje 50 kg. Pokiaľ je človek pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu. Pred odberom sa darcom odporúča naraňajkovať sa a požiť tekutiny (káva bez mlieka, voda, čaj). V deň odberu je nutné vylúčiť konzumáciu mlieka, masla a mastných jedál. 

Darovať krv sa nemôže dva týždne po použití antibiotík; od dvoch týždňov po tri mesiace po očkovaní v závislosti od jeho druhu; pol roka po operácií a nastrelení piercingu; náušníc alebo tetovania a počas menštruácie; darca nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS), nemôže byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C a nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia. 

Predpokladom darovania krvi je vstupné vyšetrenie a vyplnenie dotazníka. 

Späť