Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

037/ 6905 111

O nemocnici

Nemocnica v Zlatých Moravciach povolila návštevy pacientov

5.6.2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, uvoľňuje obmedzenia zákazu návštev. Od stredy 3. júna pacientov zlatomoraveckej nemocnice tak môžu navštíviť rodinní príslušníci a ich známi za predpokladu dodržania určitých opatrení nemocnice.

Na základe  opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 3. júna 2020 od 12:00 hod. nemocnica zrušila zákaz návštev, ktorý platil od marca 2020.   

Návštevy u hospitalizovaných pacientov sú povolené za dodržania stanovených pravidiel:

  • Návštevy sú povolené každý deň v čase od 14.00 hod do 16.00 hodiny.
  • Každá návšteva musí mať pri vstupe do nemocnice na triáži zmeranú teplotu.
  • V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb.
  • Výnimky k počte osôb určuje primár oddelenia, resp. službukonajúci lekár, napr. u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia a pod.
  • Je zakázaná návšteva osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia a u osôb v karanténe v súvislosti s COVID-19.
  • Návštevy je nutné prednostne realizovať mimo izieb a v exteriéri. Ak je nutná návšteva na izbe z dôvodu zdravotného stavu pacienta,  je táto návšteva možná na maximálne 15 minút.
  • Návšteva dodržiava zvýšený hygienicko-epidemiologický režim (potrebná  dezinfekcia rúk, povinnosť nosiť rúška) a je nutné zabezpečiť evidenciu každej návštevy pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania.

V prípade  opodstatnených dôvodov  je v kompetencii vedenia Nemocnice Zlaté Moravce  prijať ďalšie opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti u hospitalizovaných pacientov.

Späť