Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Chirurgické oddelenie Nemocnice Zlaté Moravce zrealizovalo v minulom roku 870 operačných výkonov. Obrovský pokrok priniesla laparoskopia a videoskopia.

13.2.2020

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, zabezpečuje aj chirurgickú starostlivosť pre širokú spádovú oblasť. V roku 2019 bolo hospitalizovaných 1 381 pacientov, z toho 600 žien a 781 mužov. Plánovaných hospitalizácií bolo 623, ich počet prevýšili akútne hospitalizácie, ktorých bolo 758.

Chirurgické oddelenie pracuje na jednej ošetrovacej jednotke s počtom lôžok 18. Pod neho spadajú aj odborné ambulancie, a to chirurgická, ambulancia úrazovej chirurgie, ortopedická ambulancia a novootvorená poradňa pre nehojace sa rany a stómie. Na chirurgickom oddelení sa o pacientov stará sedem lekárov s potrebnou kvalifikáciou a odbornosťou, z toho štyria lekári pracujú na znížené pracovné úväzky. Okrem toho na chirurgii pracuje 8 zdravotných sestier, 6 inštrumentárok,  5 sanitárov, 2 praktické sestry a 6 pomocníc. Operačné výkony chodia vykonávať aj kvalifikovaní externí lekári, ktorí sa zameriavajú na operačné výkony v odbore mamológia, cievna chirurgia a všeobecná chirurgia. V minulom roku zrealizovali spolu 870 operačných výkonov, čo predstavuje viac ako 72 operácií mesačne. Tento rok v januári to bolo už 56 operácií.

Na oddelenie chirurgie prichádzajú pacienti s rôznymi problémami. ,,Najčastejšie diagnózy, ktoré v rámci nášho oddelenia liečime, sú akútne zápaly a úrazové zmeny v oblasti brucha a končatín, cievne postihnutie dolných končatín, teda kŕčové žily a hernie,“ vysvetľuje primár MUDr. Jozef Hanzel. Podľa jeho slov zákroky, ktoré vykonávajú v najväčšej miere, sú laparoskopické operácie, ako napríklad  hernioplastiky, operácie hemoroidov, laparoskopické operácie žlčníka a operácie slepého čreva. Výnimočné nie sú ani kozmetické riešenia znamienok a bradavíc, laparoskopické operácie jednoduchých prietrží, slabinových, pupočných a brušných, operácie  konečníka, prsníkov, varixov a v neposlednom rade traumatologické a ortopedické operácie. Z ortopedických operácií sú najčastejšie vykonávané artroskopické operácie v oblasti kolena, ramena, lakťa, zápästia.

Primár chirurgie oceňuje vybavenie, ktoré majú k dispozícii, vďaka ktorému sú schopní poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. To ide ruka v ruke s pokrokom medicíny. ,,Obrovský pokrok v chirurgii priniesla miniinvazívna chirurgia, čiže laparoskopia a videoskopie,  dnes bez nich neexistuje ani jedno oddelenie chirurgie. Prináša výhody nielen pre pacienta, ale i pre operatéra alebo oddelenie. Zdokonaľuje sa zobrazovacia technika, o čom hovoria nové moderné CT a zariadenia magnetickej rezonancie, ktoré menej zaťažujú pacienta, zároveň zdokonaľujú  a spresňujú diagnostiku. Do popredia sa tiež dostáva robotická chirurgia,“ hovorí primár MUDr. Jozef Hanzel.

Chirurgické oddelenie v Nemocnici Zlaté Moravce skrátilo v minulom roku aj dĺžku hospitalizácie pacienta. Kým za prvý polrok 2019 bola priemerná dĺžka hospitalizácie na tomto oddelení približne 5 dní, od septembra 2019, po reoganizácii práce, sú pacienti hospitalizovaní v priemere 3 dni. ,,Úspešnosť  liečby však záleží vo veľkej miere na odbornej erudovanosti zdravotného personálu či na zručnosti  a odbornej skúsenosti operatéra. Veľmi dôležitá je tiež spolupráca pacienta v pooperačnom období  alebo v priebehu liečby ochorenia, ako aj dodržiavanie liečebného režimu,“ vysvetľuje primár.

Späť