Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Sestry zo zlatomoraveckého regiónu si prevzali Biele srdcia

29.5.2019

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek a Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier slávnostný seminár s udeľovaním ocenení Biele srdce, ktoré si prevzalo osem sestier.

Ošetrovateľská práca je dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti a určite nepatrí medzi tie, o ktorých by sa dalo tvrdiť, že sú jednoduché. O to viac spoločenského uznania patrí zdravotníčkam, ktoré ju vykonávajú roky a považujú ju za svoje poslanie.

Ocenenými z Nemocnice Zlaté Moravce sa v tomto roku stali Jana Malá, sestra JIS oddelenia vnútorného lekárstva, Viera Ďurinová, sestra oddelenia vnútorného lekárstva, Mgr. Emília Šranková, sestra chirurgického oddelenia a ortopedickej ambulancie, Jarmila Páleníková, sestra oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny a Jana Gajdošová, úseková sestra centrálnych operačných sál.

Medzi výnimočné sestry boli zaradené i Eva Bobulová zo Zariadenia opatrovateľskej služby Mesta Zlaté Moravce, ocenenie získala za dlhoročnú prácu v zariadení pomoc a sociálnu starostlivosť o klientov, Helena Vaculová za celoživotný prínos v ambulantnej starostlivosti, pozitívny prístup k pacientom a významnom podiele na zabezpečení prevádzky  ambulancie pohotovostnej služby v Nemocnici Zlaté Moravce a Zuzana Sopková za poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti a aktivity v rámci stavovskej organizácie sestier.

Biele srdce sa každoročne udeľuje sestrám,  ktoré pracujú v zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku a vyjadruje charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu napĺňajúce prácu a ducha ošetrovateľstva.

„V mene nemocnice gratulujem oceneným sestrám k prestížnemu oceneniu a zároveň ďakujem za ich ľudský, tolerantný a trpezlivý prístup pri výkone povolania a rozvoj ošetrovateľstva,“ uviedla námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti v Nemocnici Zlaté Moravce Mgr. Marta Rebová.

Keďže objektívne je sestier nedostatok, takéto podujatia patrične pripomínajú náročnosť ich práce a jej význam. Ich svedomitá a obetavá práca napomáha k udržaniu vysokej úrovne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a šírenie dobrého mena nemocnice v regióne. Nemocnica sa spolu so stavovskou organizáciu snaží oceňovať sestry, ktoré sú výnimočné tým, že pracujú dlho na svojich pracoviskách, odovzdávajú svojim pacientom to, čo sa naučili, sú nenahraditeľné pretože ďalej vzdelávajú študentov ošetrovateľstva, urobili výnimočný čin, prípadne zachránili život človeka mimo svojej práce.

V Zlatých Moravciach sa odovzdávania ocenení zúčastnilo viac ako 80 účastníkov, ktorých privítala prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Eva Pacalajová, Nemocnicu Zlaté Moravce zastupovala členka predstavenstva Ing. Marta Eckhardtová, MPH a námestníčka pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti  Mgr. Marta Rebová. Ako hosť z Nitrianskeho samosprávneho kraja z odboru sociálnych vecí a rodiny bola prítomná vedúca sestra pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Viera Kazimírová a starostka obce Žitavany Mgr. Edita Grzybová.

Späť