Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica Zlaté Moravce otvorila moderné rádiologické oddelenie

14.3.2018

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, 14. marca 2018 slávnostne otvorila obnovené rádiologické oddelenie. Nanovo vybudované oddelenie vzniklo vďaka kompletnej rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala finančné prostriedky v hodnote takmer 150-tisíc eur. Investícia do zakúpenia nového RTG skiagrafického prístroja predstavuje viac ako 117-tisíc eur.

Slávnostné prestrihnutie pásky zrekonštruovaného oddelenia vykonali, MUDr. Nina Horniaková vedúca lekárka oddelenia, primátor Mesta Zlaté Moravce Ing. Dušan Husár, riaditeľka nemocnice Ing. Marta Eckhardová, MPH,  predseda predstavenstva spoločnosti Nemocnice Zlaté Moravce a.s.  Mgr. Miroslav Jaška.

„Na oddelení sa nachádzajú úplne nové zdravotnícke prístroje potrebné k prevádzkovaniu oddelenia. Priestory boli novo dispozične usporiadané, zmenená bola elektroinštalácia, nové podlahy a  podhľady. Bolo zakúpené potrebné prístrojové vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre modernú diagnostiku,“ priblížil predseda predstavenstva nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Splnením rozvojových zámerov sa nemocnica priblížila k poskytovaniu komplexnej zdravotnej starostlivosti. Potreba investícií do takéhoto oddelenia súvisí s rozvojom medicínskeho vedomia a zvýšením štandardov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. V rámci oddelenia bolo vybudované nové pracovisko  s moderným röntgenovým zariadením s priamou digitalizáciou s PASC-som.

,,Dnešným dňom zvyšujeme úroveň diagnostických vyšetrení, z čoho budú profitovať nielen pacienti ale i lekári. Pre náš región je to obrovský posun, ide o jeden z najvýraznejších momentov, kedy si uvedomuje, že sme nemocnici dali druhú šancu. Zlatomoravecká nemocnica kráča veľkými krokmi k modernizácií. Veríme, že nastavený progres ocení i široká verejnosť,“ povedala Ing. Marta Eckhardová, MPH, riaditeľka Nemocnice Zlaté Moravce.

„Systém bezfilmovej technológie nám umožňuje vykonávať vyšetrenia rýchlejšie, spoľahlivejšie ako pri analógových prístrojoch. Digitálny obraz je vysokej kvality, umožňuje prehliadať a hodnotiť snímky ihneď po vyšetrení. Archivácia v digitálnej forme nám umožňuje rtg obraz využiť kedykoľvek v nezmenenej kvalite.  Zariadenie prinesie želaný efekt zníženia nákladov na samotnú prevádzku oddelenia a rtg materiál, ktorými sú filmy a chémia a vyvolávacie zariadenia. Šetrí viac ako 60 % pracovného času, pretože manipulácia s kazetami a vyvolávacím procesom už nie je súčasťou pracovného postupu,“ vysvetlila MUDr. Nina Horniaková.

,,Nové technológie zabezpečia kvalitnú diagnostiku priamo v regióne. Jednou z výhod bude aj prijímame pacientov z celého Slovenska po splnení určených kritérií bez obmedzenia, do naplnenia kapacitných možností,“ dodala MUDr. Nina Horniaková.

Zrekonštruované pracovisko sa vyznačuje vysokým štandardom, umožňuje prístup do siete k záznamom, ktoré sa archivujú v centrálnom digitálnom úložisku PACS. Lekári majú oddnes k dispozícií digitálne snímky, dokážu si ich zobraziť napríklad na operačnej sále. Digitalizácia umožňuje i rýchle konzultácie naprieč rôznymi zdravotníckymi zariadeniami.

Rádiologické oddelenie je rozdelené do dvoch častí. V chirurgickom pavilóne slúži pre potreby lôžkových pacientov, pacientom traumatologickej, ortopedickej a chirurgickej ambulancie  pacientov prichádzajúcich do ústavnej pohotovostnej služby. V tejto časti zdravotníckeho zariadenia sa vykonáva  i skiagrafia na oddeleniach s pomocou mobilných RTG prístrojov. Na operačnej sále sa navyše prevádzajú operácie kostí pod skiaskopickou kontrolou RDG monitorom, ktorý obsluhuje personál RTG oddelenia. Súčasťou tohto pracoviska je aj sonografická ambulancia, ktorá slúži hospitalizovaným i ambulantným pacientom.

V internom pavilóne sa vykonávajú špeciálne vyšetrenia pre lôžkových a ambulantných pacientov a základné skiagrafické a skiaskopické vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov. Súčasťou pracoviska je mamografické pracovisko, kde sa v najbližšej dobe počíta s obnovením mamografických vyšetrení. Na pracovisku v kardiologickej ambulancii lekári vykonávajú ultrazvukovú kardiografiu.

Zlatomoravecká nemocnica v uplynulom roku hospitalizovala 3 410 pacientov, z toho 2 913 akútnych a 497 plánovaných pacientov. Z celkových ukončených hospitalizácii zaznamenala 1 862 hospitalizácií žien a 1 548 mužov. Ambulantne ošetrených pacientov bolo viac ako 20-tisíc. Celkový počet operačných výkonov v roku 2017 bol vyčíslený na 758.

Späť